Identyfikator artykułu : 00260381 / Ostatnia modyfikacja : 27.03.2023Drukowanie

Za mała głośność dźwięku z subwoofera

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Najpierw sprawdź ustawienie głośności w subwooferze: naciśnij przycisk + (głośność subwoofera) i przejdź przez cały zakres głośności.
   • Nazwa przycisku zależy od modelu (głośność subwoofera, BASS itp.).
  2. Jeśli tryb Noc jest ustawiony na Wł., zmień ustawienie na Wył.
   • Szczegółowych informacji o trybie Noc należy szukać w instrukcji obsługi produktu.
  3. Włącz sygnał kontrolny lub utwór demonstracyjny i sprawdź, czy z subwoofera dobiega dźwięk:

  HT-A5000/A7000/A9/X9000F/XF9000/Z9F/ZF9

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
  4. Wybierz opcję Speaker Settings (Ustawienia głośników).
  5. Wybierz opcję Manual Speaker Settings (Ręczne ustawianie głośników).
  6. Wybierz opcję Test Tone (Sygnał kontrolny), a następnie ON (Wł.).

  UWAGA: aby wyłączyć sygnał kontrolny, wybierz ustawienie OFF (Wył.).

  HT-S20R/S40R

  Uwaga: kiedy używane jest wejście USB, sygnał kontrolny nie włącza się mimo wybrania ustawienia ON (Wł.).
  Aby funkcja TEST TONE odtwarzała dźwięk, wybierz wejście inne niż USB.

  1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby włączyć menu na wyświetlaczu na panelu przednim.
  2. Wybierz opcje SPEAKERTEST TONEON (Głośnik — Dźwięk kontrolny — Włącz), aby reprodukować dźwięk kontrolny z poszczególnych głośników.
  3. Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć menu na wyświetlaczu.

   UWAGA:

   • Do wybierania żądanych elementów i ustawień używaj przycisków (w górę), (w dół) i ENTER.
    Aby powrócić do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk BACK.
   • Aby wyłączyć funkcję TEST TONE, wybierz kolejno opcje SPEAKERTEST TONEOFF (Głośnik — Dźwięk kontrolny — Wyłącz).

   HT-S400/HT-SC40/SD40

   1. Na 5 sekund naciśnij przycisk TV na soundbarze, aby odtworzyć wbudowaną muzykę pokazową.
   2. Ponownie naciśnij przycisk TV. Wbudowana muzyka pokazowa wyłączy się, a soundbar z powrotem przełączy się na wejście TV.

   Inne modele​​​​​​​

   1. Na 5 sekund naciśnij przycisk INPUT lub przycisk (wyboru wejścia) na soundbarze, aby odtworzyć zapisaną w wewnętrznej pamięci pokazową muzykę.
   2. Ponownie naciśnij przycisk INPUT lub przycisk (wyboru wejścia), aby zakończyć odtwarzanie muzyki z wewnętrznej pamięci.