Identyfikator artykułu : 00165008 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Mała głośność dźwięku z mikrofonu podczas korzystania z funkcji Karaoke

    W przypadku pewnych rodzajów mikrofonów balans między głośnością muzyki a głośnością dźwięku z mikrofonu może być ustawiany nieprawidłowo. Należy wtedy skorygować balans dźwięku przyciskami MIC VOL+/MIC VOL - na pilocie.

    UWAGA: Zaleca się, aby głośność dźwięku z mikrofonu nastawiona przy regulacji balansu między głośnością muzyki a głośnością dźwięku z mikrofonu była większa niż VOL23.