Identyfikator artykułu : 00068480 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Podczas korzystania z bezprzewodowego połączenia Bluetooth zanika dźwięk lub zmienia się szybkość odtwarzania

  Jeśli podczas korzystania z połączenia Bluetooth zanika dźwięk, należy sprawdzić opisane elementy.

  WAŻNE: Jeżeli podczas czynności wykonywanych w celu usunięcia usterki wymagane będzie wprowadzenie informacji dotyczących konkretnego modelu urządzenia, należy odnieść się do instrukcji obsługi dostarczonej z tym urządzeniem.

  Dźwięk może zanikać, a szybkość odtwarzania może się zmieniać, jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie elektromagnetyczne mogą wytwarzać np. bezprzewodowe sieci LAN, kuchenki mikrofalowe oraz inne urządzenia Bluetooth. Należy odsunąć produkt od wszelkich źródeł promieniowania elektromagnetycznego mogących zakłócać komunikację.

  1. Bezprzewodowa technologia Bluetooth ma zasięg około 10 metrów (30 stóp). Maksymalny zasięg komunikacji może być różny, a przeszkody obecne między jednostką a podłączonym urządzeniem Bluetooth, takie jak ludzie, przedmioty metalowe i ściany, mogą wpływać na jakość dźwięku. Urządzenie Bluetooth należy umieścić możliwie najbliżej jednostki.
  2. Zależnie od specyfikacji technicznej produktu oraz danych audio przesyłanych do urządzenia Bluetooth dźwięk może zaniknąć.
  3. Jeśli słuchawki Bluetooth odbierają sygnał o wysokiej szybkości transmisji bitów, może dojść do zniekształceń dźwięku lub jego zanikania. W takim przypadku można obniżyć szybkość transmisji bitów w urządzeniu Bluetooth. Wyłączyć słuchawki Bluetooth, a następnie nacisnąć jednocześnie przyciski VOL - [Głośność -] oraz Image/POWER [Zasilanie] na przełączniku i przytrzymać je do momentu włączenia słuchawek Bluetooth.

   UWAGA: W zależności od sytuacji zniekształceń dźwięku może nie udać się wyeliminować. Aby ponownie ustawić wyższą szybkość transmisji bitów, należy nacisnąć jednocześnie przyciski VOL + [Głośność +] oraz (playandpause.png)/POWER [Zasilanie] na przełączniku i przytrzymać je do momentu włączenia słuchawek Bluetooth.

  4. Jeśli jednostkę wyposażono w przełącznik MODE [Tryb], polepszenie jakości odtwarzania może być możliwe poprzez przesunięcie tego przełącznika do pozycji MODE 2 [Tryb 2].