Identyfikator artykułu : 00158021 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Brak obrazu z odtwarzacza Blu-ray Disc podczas korzystania z połączenia HDMI

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli nie obraz nie pojawia się lub jest wysyłany nieprawidłowo z odtwarzacza Blu-ray Disc przy użyciu połączenia HDMI, wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać problem:

UWAGA: Jeśli do wykonania dowolnego z tych kroków potrzebne są informacje dotyczące określonego modelu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do produktu.

 1. Sprawdź, czy przewód HDMI jest starannie podłączony do telewizora i odtwarzacza Blu-ray Disc.
   
  BDP do telewizora przez HDMI
 2. Upewnij się, że w telewizorze ustawiono właściwe wejście. Większość pilotów do telewizora ma przycisk Input (Wejście), który przełącza wejścia. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Input (Wejście), aby wyświetlić właściwe wejście HDMI w telewizorze. Sprawdź, które wejście telewizora zostało użyte do połączenia.

  UWAGA: Umiejscowienie przycisku Input (Wejście) na pilocie oraz liczba i nazwy wejść zależą od telewizora.

  Wejście HDMI1
 3. Ustawiona rozdzielczość wyjścia wideo odtwarzacza Blu-ray Disc może być niezgodna z telewizorem. Przywróć rozdzielczość do najniższego ustawienia, wykonując jedną z poniższych czynności zależnie od modelu.
 • Na przednim panelu odtwarzacza Blu-ray naciśnij przycisk STOP i przytrzymaj go przez około 10 sekund.
 • Naciśnij kolejno przyciski STOP > HOME > POP UP/MENU na pilocie, aby przywrócić najniższą rozdzielczość wyjścia wideo (dostępne w najnowszym modelu, stan na rok 2015)
 • Naciskaj przycisk VIDEO FORMAT na pilocie, aż obraz będzie wyglądał prawidłowo (funkcja dostępna tylko w niektórych modelach)
 • Naciśnij i przytrzymaj przyciski Volume - (zmniejszenie głośności) i Play (Odtwórz) (dostępne tylko w niektórych modelach)

UWAGA: Gdy pojawi się sygnał wideo, będzie można dostosować ustawienie rozdzielczości wyjścia wideo w menu odtwarzacza Blu-ray Disc.