Identyfikator artykułu : 00080851 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Zakłócenia obrazu na początku odtwarzania filmu z płyty DVD lub Blu-Ray

    UWAGA: Nie wszystkie odtwarzacze Blu-ray Disc i zestawy kina domowego z odtwarzaczem Blu-ray Disc mają jednakowe możliwości.

    Takie zjawisko może występować, jeśli aktualnie odtwarzana płyta ma rozdzielczość inną niż uprzednio odtwarzana płyta. Występuje ono, gdy opcja HDMI Resolution [Rozdzielczość HDMI] w ustawieniach Output video format [Wyjściowy format video] odtwarzacza Blu-Ray jest ustawiona na Original Resolution [Rozdzielczość pierwotna].

    Aby uniknąć takich chwilowych zakłóceń obrazu, należy zmienić rozdzielczość wideo na wyjściu HDMI  na Auto [Automatyczna].