Identyfikator artykułu : 00080909 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Podczas odtwarzania filmu z płyty BD nie słychać efektów specjalnych

  UWAGA: Nie wszystkie odtwarzacze Blu-ray Disc i zestawy kina domowego z odtwarzaczem Blu-ray Disc mają jednakowe możliwości. Aby sprawdzić, czy produkt firmy Sony ma funkcje opisane w tym rozwiązaniu, należy zapoznać się z danymi technicznymi.

  W przypadku niektórych filmów na płytach Blu-ray (BD) dane audio, takie jak dźwięki przycisków, dźwięki funkcji obrazu w obrazie (PIP), dźwięki gier i narracje są oddzielone od danych pliku filmowego i mogą nie być słyszalne, jeśli w menu wybrano dla ustawienia BD Audio Setting [Ustawienie audio BD] opcję „Direct” [Bezpośrednie]. Aby wyjściowe dane audio stanowiły połączenie interaktywnych i wtórnych sygnałów audio z sygnałem pierwotnym, należy wykonać poniższą procedurę w celu dostosowania ustawienia.

  1. Na dostarczonym pilocie nacisnąć przycisk HOME Image  [Strona główna].
  2. Wybrać ikonę Setup [Ustawienia] za pomocą lewej lub prawej strzałki
  3. Za pomocą strzałki w górę i strzałki w dół wybrać opcję Audio Settings [Ustawienia audio].
  4. Nacisnąć przycisk ENTER Image . 
  5. Za pomocą strzałki w lewo i strzałki w prawo wybrać opcję BD Audio [Audio BD].
  6. Nacisnąć przycisk ENTER.
  7. Za pomocą strzałki w górę i strzałki w dół wybrać opcję Mix [Miksuj].
  8. Nacisnąć przycisk ENTER.