Identyfikator artykułu : 00171815 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Brak obrazu lub dźwięku z odtwarzacza Blu-ray UBP-X800 podłączonego do telewizora

  Analizujemy obecnie ten problem.

  Do czasu jego wyeliminowania w razie problemów z odtwarzaniem obrazu lub dźwięku z odtwarzacza Blu-ray 4K UHD UBP-X800 prosimy o wypróbowanie następującego rozwiązania:

  1. Odłącz i z powrotem podłącz przewód HDMI.
  2. W menu Screen Settings (Ustawienia ekranu) odtwarzacza Blu-ray Disc zmień ustawienie opcji 4K Upscale Setting (Ustawienie skalowania do 4K) z Auto1 na Auto2.
   Wybierz kolejno opcje [Home] > [Setup] (Konfiguracja) > [Screen Settings] (Nastawienia wideo) > [4K Upscale Setting] (Ustawienie skalowania do 4K) > i [Auto2].