Identyfikator artykułu : 00169001 / Ostatnia modyfikacja : 10.05.2023Drukowanie

Po podłączeniu telewizora BRAVIA 4K Ultra HD do systemu PlayStation 4 Pro w ustawieniach wyjścia wideo nie pojawia się rozdzielczość 4K HDR.

  • Opcja Resolution (Rozdzielczość) systemu PlayStation 4 Pro nie zawiera ustawienia 2160p-RGB.
  • W polu HDR on Your TV (HDR na telewizorze) na ekranie Video Output Information (Informacja o wyjściu wideo) systemu PlayStation 4 Pro pojawia się Only 2K supported (Obsługa tylko 2K).

  Należy sprawdzić następujące możliwości.

   

  1. Sprawdź przewód HDMI użyty do połączenia telewizora BRAVIA i systemu PlayStation 4 Pro.
   Sprawdź, czy używany jest przewód HDMI dostarczany w zestawie z systemem PlayStation 4 Pro lub wysokiej jakości przewód HDMI, który umożliwia transmisję z szybkością 18 Gb/s.
  2. Sprawdź, czy gniazdo HDMI na telewizorze BRAVIA jest zgodne z technologią HDR.
   W zależności od modelu zgodność z HDR mogą zapewniać tylko wybrane gniazda HDMI.
  3. Zmień ustawienie parametru Format sygnału HDMI w telewizorze BRAVIA na Ulepszony format.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. W kategorii TV wybierz opcję Zewnętrzne wejścia.
   4. Wybierz opcję Format sygnału HDMI, a następnie zmień jej ustawienie na Ulepszony format.
  4. W systemie PlayStation 4 Pro zmień ustawienie HDR na Automatic (Automatyczny).
   1. Naciśnij przycisk PS na kontrolerze systemu PlayStation 4 Pro, aby wyświetlić ekran HOME (menu główne).
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Sound and Screen (Dźwięk i ekran).
   4. Wybierz opcję Video Output Settings (Ustawienia wyjścia wideo).
   5. Zmień ustawienie HDR na Automatic (Automatyczny).

  Jeżeli przy wykonywaniu powyższych czynności nie wystąpią żadne problemy, telewizor BRAVIA umożliwia reprodukcję sygnału HDR z systemu PlayStation 4 Pro, ale nie pozwala na dokładne odzwierciedlenie ustawień systemu PlayStation 4 Pro.
  W celu sprawdzenia, czy ustawienia wyjścia wideo systemu PlayStation 4 Pro są wskazywane prawidłowo, prosimy o wykonanie poniższej procedury.

  1. Naciśnij przycisk PS na kontrolerze systemu PlayStation 4 Pro, aby wyświetlić ekran HOME (menu główne).
   UWAGA: Jeśli ekran Video Output Settings (Ustawienia wyjścia wideo) jest już wyświetlony, nie należy wyświetlać go ponownie.
  2. Sprawdź, czy ustawienia są prawidłowo rozpoznawane, postępując zgodnie z poniższą procedurą.
   Resolution (Rozdzielczość)
   1. Wybierz opcję Ustawienia.
   2. Wybierz opcję Sound and Screen (Dźwięk i ekran).
   3. Wybierz opcję Video Output Settings (Ustawienia wyjścia wideo).
   4. Wybierz opcję Resolution (Rozdzielczość) i sprawdź, czy można wybrać ustawienie 2160p-RGB.
   HDR on Your TV (HDR na telewizorze)
   1. Wybierz opcję Ustawienia.
   2. Wybierz opcję Sound and Screen (Dźwięk i ekran).
   3. Wybierz opcję Video Output Settings (Ustawienia wyjścia wideo).
   4. Wybierz opcję Video Output Information (Informacja o wyjściu wideo).
   5. Wybierz opcję HDR on Your TV (HDR na telewizorze) i sprawdź, czy wyświetlana jest opcja 2K/4K Supported (Obsługa 2K/4K).