Identyfikator artykułu : 00169001 / Ostatnia modyfikacja : 18.12.2018

Po podłączeniu telewizora BRAVIA 4K Ultra HD do systemu PlayStation 4 Pro w ustawieniach wyjścia wideo nie pojawia się rozdzielczość 4K HDR.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

 • Opcja Resolution (Rozdzielczość) systemu PlayStation 4 Pro nie zawiera ustawienia 2160p-RGB.
 • W polu HDR on Your TV (HDR na telewizorze) na ekranie Video Output Information (Informacja o wyjściu wideo) systemu PlayStation 4 Pro pojawia się Only 2K supported (Obsługa tylko 2K).

Należy sprawdzić następujące możliwości.

 1. Sprawdź przewód HDMI użyty do połączenia telewizora BRAVIA i systemu PlayStation 4 Pro.
  Sprawdź, czy używany jest przewód HDMI dostarczany w zestawie z systemem PlayStation 4 Pro lub wysokiej jakości przewód HDMI, który umożliwia transmisję z szybkością 18 Gb/s.
 2. Sprawdź, czy gniazdo HDMI na telewizorze BRAVIA jest zgodne z technologią HDR.
  W zależności od modelu zgodność z HDR mogą zapewniać tylko wybrane gniazda HDMI. Szczegółowe informacje znajdują się w następujących pytaniach i odpowiedziach:
  Czy mój telewizor BRAVIA jest zgodny z HDR?
 3. Zmień ustawienie parametru Format sygnału HDMI w telewizorze BRAVIA na Ulepszony format.
  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii TV wybierz opcję Zewnętrzne wejścia.
  4. Wybierz opcję Format sygnału HDMI, a następnie zmień jej ustawienie na Ulepszony format.
 4. W systemie PlayStation 4 Pro zmień ustawienie HDR na Automatic (Automatyczny).
  1. Naciśnij przycisk PS na kontrolerze systemu PlayStation 4 Pro, aby wyświetlić ekran HOME (menu główne).
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Sound and Screen (Dźwięk i ekran).
  4. Wybierz opcję Video Output Settings (Ustawienia wyjścia wideo).
  5. Zmień ustawienie HDR na Automatic (Automatyczny).

Jeżeli przy wykonywaniu powyższych czynności nie wystąpią żadne problemy, telewizor BRAVIA umożliwia reprodukcję sygnału HDR z systemu PlayStation 4 Pro, ale nie pozwala na dokładne odzwierciedlenie ustawień systemu PlayStation 4 Pro.
W celu sprawdzenia, czy ustawienia wyjścia wideo systemu PlayStation 4 Pro są wskazywane prawidłowo, prosimy o wykonanie poniższej procedury.

 1. Naciśnij przycisk PS na kontrolerze systemu PlayStation 4 Pro, aby wyświetlić ekran HOME (menu główne).
  UWAGA: Jeśli ekran Video Output Settings (Ustawienia wyjścia wideo) jest już wyświetlony, nie należy wyświetlać go ponownie.
 2. Sprawdź, czy ustawienia są prawidłowo rozpoznawane, postępując zgodnie z poniższą procedurą.
  Resolution (Rozdzielczość)
  1. Wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcję Sound and Screen (Dźwięk i ekran).
  3. Wybierz opcję Video Output Settings (Ustawienia wyjścia wideo).
  4. Wybierz opcję Resolution (Rozdzielczość) i sprawdź, czy można wybrać ustawienie 2160p-RGB.
  HDR on Your TV (HDR na telewizorze)
  1. Wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcję Sound and Screen (Dźwięk i ekran).
  3. Wybierz opcję Video Output Settings (Ustawienia wyjścia wideo).
  4. Wybierz opcję Video Output Information (Informacja o wyjściu wideo).
  5. Wybierz opcję HDR on Your TV (HDR na telewizorze) i sprawdź, czy wyświetlana jest opcja 2K/4K Supported (Obsługa 2K/4K).