Identyfikator artykułu : 00168078 / Ostatnia modyfikacja : 26.02.2019Drukowanie

Kiedy telewizor BRAVIA jest podłączony do systemu PlayStation VR, nie wyświetla materiałów HDR.

Kiedy do telewizora BRAVIA podłączony jest system PlayStation VR, w konsoli PlayStation 4 nie można wybrać trybu HDR.

    Procesor systemu PlayStation VR nie obsługuje wyjściowego sygnału HDR. (Nie jest obsługiwane przejście sygnału HDR.)
    Aby oglądać obraz HDR z konsoli PlayStation 4 na telewizorze BRAVIA, należy bezpośrednio podłączyć konsolę PlayStation 4 do telewizora BRAVIA zgodnego z HDR przy użyciu przewodu HDMI.

    UWAGA: Dalszych informacji należy szukać na poniższej stronie internetowej.