Identyfikator artykułu : 00124708 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2021Drukowanie

Telewizor z platformą Android TV nie odtwarza materiałów z serwera sieci domowej

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Telewizor z platformą Android TV nie będzie odtwarzać filmów, obrazów lub plików audio przechowywanych na serwerze sieci domowej, jeśli nie jest obsługiwany kodek lub jeśli połączenie odbywa się przez serwer proxy. 

  Aby odtwarzać pliki przechowywane na serwerze sieci domowej, trzeba nawiązać połączenie między telewizorem z platformą Android TV a serwerem.

  • Upewnij się, że telewizor obsługuje kodek pliku, który chcesz odtworzyć. Informacji o obsługiwanych kodekach należy szukać w Przewodniku pomocniczym do telewizora.
  • Upewnij się, że telewizor nie jest podłączony do serwera proxy. Wyłącz ustawienia proxy odpowiednio do wersji oprogramowania telewizora.

  Dostosuj „Ustawienie sieciowe”

  Ustawienia po stronie telewizora BRAVIA

  1. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. W kategorii SIEĆ I AKCESORIA wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci domowej.
  5. Wybierz opcję Diagnostyka serwera.
  6. Wybierz opcję Tak.
  • UWAGA: jeśli urządzenia nie są połączone, pojawi się komunikat „Nie można znaleźć serwerów”.

  Konfiguracja po stronie serwera

  • Podłącz serwer do sieci domowej, stosując się do zaleceń podanych w jego instrukcji obsługi.

  Wyłącz „Ustawienia proxy”

  Użycie serwera proxy uniemożliwia wyświetlanie i odtwarzanie materiałów z sieci domowej. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć Ustawienia proxy

  System Android™ 7.0 (Nougat) lub nowszy 

  1. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. kategorii SIEĆ I AKCESORIA wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci.
  5. Wybierz opcję Zaawansowany.
   • Jeśli używasz przewodowej sieci LAN, wybierz Ustawienia proxy z kategorii Przewodowy LAN.
   • Jeśli używasz bezprzewodowej sieci, z grupy Dostępne sieci wybierz odpowiednią nazwę (SSID), a następnie Ustawienia proxy.
  6. Wybierz opcję Brak.

  System Android 6.0 (Marshmallow) lub starszy

  1. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. kategorii SIEĆ I AKCESORIA wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci.
  5. Wybierz opcję Zaawansowany.
   • Jeśli używasz połączenia przewodowej sieci LAN, wybierz Przewodowy LAN.
   • Jeśli używasz bezprzewodowej sieci LAN, wybierz Wi-Fi, a następnie nazwę sieci (SSID).
  6. Wybierz opcję Opcje zaawansowane.
  7. Wybierz opcję Ustawienia proxy.
  8. Wybierz opcję Brak.

  UWAGA: aby uzyskać informacje o podłączaniu serwera do sieci zapoznaj się z jego instrukcją obsługi lub skontaktuj się z producentem. Instrukcje obsługi są dostępne w naszej witrynie pomocy technicznej.


  * Android i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.