Identyfikator artykułu : 00122298 / Ostatnia modyfikacja : 15.03.2023Drukowanie

Jakie formaty plików wideo są obsługiwane przez aplikacje Media Player (Album, Muzyka i Wideo)?

Nie mogę odtwarzać pewnych zdjęć, utworów muzycznych lub materiałów wideo z sieci domowej lub urządzenia USB.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  UWAGA: Ten artykuł zawiera informacje o formatach pliku obsługiwanych przez aplikację w wersji fabrycznie zainstalowanej w telewizorze.

  Dostępne są dodatkowe informacje dotyczące formatów plików obsługiwanych przez aplikację Media Player pobraną ze sklepu z aplikacjami.

  Obsługiwane pliki i formaty można sprawdzić w przewodniku pomocniczym w telewizorze lub przewodniku pomocniczym online:

  • Skorzystaj z Przewodnika pomocniczego online.
  • Skorzystaj z Przewodnika pomocniczego w telewizorze:
   Jeśli na pilocie od telewizora znajduje się przycisk HELP, naciśnij go, po czym wybierz Przewodnik pomocniczy. Jeśli pilot nie ma przycisku HELP, wykonaj następujące czynności:
   • Użyj przycisku HOME.
   • Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
   • Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje AplikacjePomocPrzewodnik pomocniczy.
     Uwaga: Pewne modele nie mają ikony Aplikacje.
    • Wybierz opcje PomocPrzewodnik pomocniczy.
  • Wybierz Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami.
  • Wybierz Urządzenie USB.
  • Wybierz Obsługiwane pliki i formaty.
  • Kliknij rodzaj nośnika, aby wyświetlić obsługiwane formaty.

  Uwaga:

  • Format audio LPCM jest obsługiwany tylko w sieci domowej.
  • Telewizory 2K nie obsługują odtwarzania wideo 4K.
  • Jeśli telewizor obsługuje format pliku, ale nie odtwarza pliku, sprawdź, czy plik z muzyką lub filmem nie jest uszkodzony. Przetestuj pliki w komputerze.
  • Może się zdarzyć, że będą odtwarzane inne formaty, niewymienione na liście Obsługiwane pliki i formaty, ale nie gwarantujemy poprawnego działania.
  • Telewizory z serii W8, X7 i X74H_X75H nie obsługują plików LPCM (muzyka). Inne modele obsługują pliki LPCM (muzyka) tylko w sieci domowej.