Identyfikator artykułu : 00163358 / Ostatnia modyfikacja : 29.01.2021Drukowanie

Jakie typy plików są obsługiwane przy odtwarzaniu przez sieć domową i z urządzeń USB?

  UWAGA: Obsługiwane formaty plików mogą ulec zmianie w wyniku aktualizacji. Aby uzyskać najświeższe informacje, wykonaj poniższą procedurę.  Telewizory z platformą Android TV:
  Zapoznaj się z poniższym artykułem
  Jakie formaty plików wideo są obsługiwane przez aplikacje Album, Muzyka i Wideo?    Niedawne modele LCD (z 2012 r. i późniejsze)
  Check Help Guide

  W przypadku nowszych modeli informacje o zgodności można łatwo znaleźć w Przewodniku pomocniczym. Wejdź na poniższą stronę internetową i odszukaj Przewodnik pomocniczy dla posiadanego telewizora zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
  Przewodniki pomocnicze dla poszczególnych modeli

  UWAGA: Ekrany i opcje w poniższym opisie mają przykładowy charakter i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji.

  1. Sprawdź nazwę modelu telewizora.
   UWAGA: Sprawdzanie nazwy modelu telewizora opisano poniżej, w punkcie Jak sprawdzić nazwę modelu telewizora.
  2. Kliknij opcję Przewodnik pomocniczy (czasami nazywaną też iManual) w grupie Instrukcje.
  3. Po otwarciu Przewodnika pomocniczego lub instrukcji iManual kliknij opcję Korzystanie z innych urządzeń.

   Obraz
  4. Kliknij opcję Odtwarzalne formaty plików (DLNA, urządzenia USB itp.).

   Obraz
  5. Kliknij opcję Codec list (Lista kodeków).

   Obraz
  6. Aby ustalić wszystkie obsługiwane typy plików, przeanalizuj zawartość kolumny „Extension” (Rozszerzenie). O ile nie zaznaczono inaczej, zgodność dotyczy zarówno urządzeń USB, jak i sieci domowej.

   Obraz

  UWAGI:

  • Jeśli dostępna jest tylko instrukcja obsługi w pliku PDF (nie Przewodnik pomocniczy w formacie HTML). W rozdziale „Poruszanie się po menu głównym” wyszukaj podrozdział Media i punkt Odtwarzanie zdjęć/muzyki/wideo przez USB.
  • Sieć domowa nie zapewnia obsługi materiałów wideo w rozdzielczości 4K.
  • Pliki ze zdjęciami w formacie RAW obsługiwane są tylko przez wejście USB.
  • Pliki z muzyką LPCM obsługiwane są tylko przez sieć domową.


  Starsze modele (z 2011 r. i wcześniejsze)
  Check compatibility via a table link

  W przypadku starszych telewizorów można zapoznać się z tabelą zgodności, klikając poniżej odpowiednią nazwę modelu.

  UWAGI: 

  • Istotnych jest tylko ostatnich pięć znaków w nazwie modelu. Wielka litera „X” stanowi część nazwy modelu; mała litera „x” oznacza dowolną literę lub cyfrę. Przykładowo: EX72x może oznaczać KDL-37EX723, KDL-37EX725, KDL-46EX720 lub KDL-46EX723.
  • Jak sprawdzić nazwę modelu telewizora
   Nazwę modelu telewizora można sprawdzić w dwóch niezależnych miejscach.
   • Mała czarna etykieta w prawym dolnym rogu telewizora (patrząc od przodu), pod przyciskami obsługi. Odszukaj napis MODEL NO. Nazwa modelu zaczyna się zwykle od KDL-.
   • Ekran informacji o systemie. Aby wyświetlić te informacje, wykonaj poniższe czynności.
    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Wybierz opcję Ustawienia.
    3. Wybierz opcję Pomoc techniczna.
    4. Wybierz opcję Informacje o systemie.
    5. Wybierz opcję Nazwa modelu.
  • Rozszerzenia nazw plików można znaleźć w kolumnach EXTENSION (rozszerzenie) poszczególnych tabel. „Y” oznacza zgodność z plikami tego rodzaju, a „-” — brak zgodności.

  BX32x, BX420, CX32D, EX310, EX410, NX520

  CX52x, EX32x, EX42x, EX52x, EX72x, HX72x, HX82x, HX92x, NX72x

  BX300, BX400, EX30x, EX401, EX402, EX600, NX500 (brak zgodności z DLNA, tylko USB)

  EX403, EX50x, EX603, EX605, EX70x, EX71x, HX70x, HX80x, HX90x, LX90x, NX503, NX70x, NX71x, NX80x, NX81x, PX300