Identyfikator artykułu : 00272296 / Ostatnia modyfikacja : 11.05.2022Drukowanie

Telewizor Android TV™ lub Google TV™ nie odtwarza pewnych dźwięków z PlayStation®5

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Zaktualizuj oprogramowanie PlayStation 5 (PS5™) do najnowszej wersji. Problem wynika z braku centralnego kanału audio, gdy konsola PlayStation 5 jest przełączona w tryb L-PCM i odtwarzane są określone płyty. Aktualizacja rozwiąże ten problem.