Identyfikator artykułu : 00178702 / Ostatnia modyfikacja : 06.09.2023Drukowanie

Jak dodać konto Google do telewizora Sony z platformą Android TV?

  UWAGA:

  Aby dodać konto Google do telewizora z platformą Android TV, należy wykonać czynności opisane poniżej.

  UWAGA: Zawartość ekranu zależy od urządzenia i wersji systemu operacyjnego. Poniżej zamieszczono przykład.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora.

   Obraz 

  2. Wybierz opcję Ustawienia.

   Obraz

  3. Wybierz opcję Dodaj konto. Znajdziesz ją w kategorii Osobiste lub Konta.

   Obraz 
  4. Kiedy pojawi się ekran pozwalający wybrać rodzaj konta, wybierz Google.

   Obraz 
  5. Wpisz adres e-mail i wybierz DALEJ.

   Obraz 

   UWAGA: Do obsługi klawiatury ekranowej używaj przycisków nawigacji. Aby dokonać wyboru, naciśnij środkowy przycisk.

   Obraz

  6. Podaj hasło i wybierz DALEJ.

   Obraz
    
  7. Na ekranie pojawi się komunikat Signing in... (Logowanie). Jeśli następnie pojawi się informacja Success (Zakończono pomyślnie), procedura łączenia jest zakończona.

   Obraz

   Po pomyślnym zalogowaniu wyświetlana będzie ikona Google oraz symbol g razem z adresem e-mail użytym do zalogowania.

   Obraz

  UWAGA: Wybierając wyświetlaną ikonę Google, można usunąć konto, zsynchronizować konto (tylko system Android 7 (N)) lub zsynchronizować aplikacje.