Identyfikator artykułu : 00122730 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017

Jak wyświetlić godzinę na ekranie telewizora Sony z systemem Android?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby wyświetlić godzinę na ekranie telewizora Sony z systemem Android, należy ustawić czas i włączyć opcję [Info Banner] (Baner informacyjny).  

Jak wyświetlić opcję [Info Banner] (Baner informacyjny)

 1. Na pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
 2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
 3. W kategorii [TV] (Telewizor) zaznacz opcję [Channel Setup] (Konfiguracja kanału).
 4. Włącz opcję [Info Banner] (Baner informacyjny).

Zmiana ustawień godziny

Jeśli Twój telewizor BRAVIA jest podłączony do sieci:

 1. Na pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
 2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
 3. W kategorii [System Preferences] (Preferencje systemu) wybierz opcję [Date & time] (Data i godzina).
 4. W ustawieniu [Automatic date & time] (Automatyczna data i godzina) zaznacz opcję [On] (Wł.).
 5. W ustawieniu [Time synchronization] (Synchronizacja czasu) zaznacz opcję [Use network time] (Użyj czasu z sieci).

Jeśli Twój telewizor BRAVIA nie jest podłączony do sieci:

 1. Na pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
 2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
 3. W kategorii [System Preferences] (Preferencje systemu) wybierz opcję [Date & time] (Data i godzina). 
 4. W ustawieniu [Automatic date & time] (Automatyczna data i godzina) zaznacz opcję [Off] (Wył.).
 5. Ręcznie ustaw wartości w polach [Time] (godzina) i [Date] (data).