Identyfikator artykułu : 00122760 / Ostatnia modyfikacja : 24.11.2019Drukowanie

Czasami, gdy telewizor przechodzi w tryb drzemki, pojawia się biały ekran.

  Jeżeli ustawienia godziny telewizora Sony z systemem Android nie są zgodne z ustawieniami serwera sieciowego, telewizor nie pobierze obrazów z serwera i zamiast tego zostanie wyświetlony biały ekran. Aby naprawić tę usterkę, można zmienić ustawienia godziny, lub wyłączyć funkcję [Daydream] (Drzemka), korzystając z poniższej instrukcji.

  Zmiana ustawień godziny

  • Gdy komputer jest podłączony do Internetu:
  1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
  2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
  3. W kategorii [System Preferences] (Preferencje systemu) wybierz opcję [Date & time] (Data i godzina).
  4. W ustawieniu [Automatic date & time] (Automatyczna data i godzina) zaznacz opcję [On] (Wł.).
  5. W ustawieniu [Time synchronization] (Synchronizacja czasu) zaznacz opcję [Use network time] (Użyj czasu z sieci).
  • Gdy komputer nie jest podłączony do Internetu:
  1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
  2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
  3. W kategorii [System Preferences] (Preferencje systemu)
  4. W ustawieniu [Automatic date & time] (Automatyczna data i godzina) zaznacz opcję [Off] (Wył.).
  5. Ręcznie ustaw godzinę i datę.

  Wyłączanie trybu [Daydream] (Drzemka)

  1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
  2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
  3. W kategorii [TV] (Telewizor) zaznacz opcję [Daydream] (Drzemka).
  4. Wybierz opcję [Daydream] (Drzemka).
  5. Wybierz ustawienie [None] (Brak).