Identyfikator artykułu : 00122760 / Ostatnia modyfikacja : 18.12.2018

Czasami, gdy telewizor przechodzi w tryb drzemki, pojawia się biały ekran.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeżeli ustawienia godziny telewizora Sony z systemem Android nie są zgodne z ustawieniami serwera sieciowego, telewizor nie pobierze obrazów z serwera i zamiast tego zostanie wyświetlony biały ekran. Aby naprawić tę usterkę, można zmienić ustawienia godziny, lub wyłączyć funkcję [Daydream] (Drzemka), korzystając z poniższej instrukcji.

Zmiana ustawień godziny

 • Gdy komputer jest podłączony do Internetu:
 1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
 2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
 3. W kategorii [System Preferences] (Preferencje systemu) wybierz opcję [Date & time] (Data i godzina).
 4. W ustawieniu [Automatic date & time] (Automatyczna data i godzina) zaznacz opcję [On] (Wł.).
 5. W ustawieniu [Time synchronization] (Synchronizacja czasu) zaznacz opcję [Use network time] (Użyj czasu z sieci).
 • Gdy komputer nie jest podłączony do Internetu:
 1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
 2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
 3. W kategorii [System Preferences] (Preferencje systemu)
 4. W ustawieniu [Automatic date & time] (Automatyczna data i godzina) zaznacz opcję [Off] (Wył.).
 5. Ręcznie ustaw godzinę i datę.

Wyłączanie trybu [Daydream] (Drzemka)

 1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
 2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
 3. W kategorii [TV] (Telewizor) zaznacz opcję [Daydream] (Drzemka).
 4. Wybierz opcję [Daydream] (Drzemka).
 5. Wybierz ustawienie [None] (Brak).