Identyfikator artykułu : 00261544 / Ostatnia modyfikacja : 25.07.2022Drukowanie

Dlaczego po włączeniu telewizora zawsze pojawia się ekran główny?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jest to spowodowane ustawieniem opcji Działanie po włączeniu na Ekran główny. Możesz zmienić ustawienie działania po włączeniu telewizora na Ostatnie źródło. Wówczas po włączeniu telewizor będzie wybierał ostatnio oglądany kanał telewizyjny lub zewnętrzne wejście.

  1. Naciśnij przycisk Szybkie ustawienia na pilocie.
  2. Wybierz opcję Działanie po włączeniu.
  3. Wybierz opcję Ekran główny Google TV (ekran główny) lub Ostatnio używane źródło (Ostatnie źródło).

  Uwagi:

  • Jeśli telewizor zostanie włączony w ciągu 30 sekund od wyłączenia, to niezależnie od ustawienia opcji Działanie po włączeniu pojawi się ostatnio używana aplikacja.
  • Jeśli telewizor zostanie wyłączony w czasie wyświetlania ekranu głównego lub ekranu innej aplikacji (z wyjątkiem kanałów telewizyjnych i wejść zewnętrznych), to niezależnie od ustawienia opcji Działanie po włączeniu pojawi się ekran główny.