Identyfikator artykułu : 00174370 / Ostatnia modyfikacja : 08.09.2023Drukowanie

Po włączeniu telewizora ekran staje się czarny na 10 minut

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli Tryb resetowania obrazu w telewizorze OLED jest Włączony i odłączysz przewód zasilający, podłączysz go na nowo, po czym włączysz telewizor, ekran stanie się czarny. Dzieje się tak, ponieważ telewizor przełącza się w tryb czuwania w celu wykonania kalibracji panelu. Normalna zawartość ekranu pojawi się po mniej więcej 10 minutach, gdy zakończy się kalibracja. 

  Jeśli nie chcesz uruchamiać kalibracji panelu, ustaw funkcję Tryb resetowania obrazu na Wyłącz.:

  1. Wyświetl ekran Ustawienia
   • Użyj przycisku Szybkie ustawienia (w modelach z 2019 r. i nowszych)
    1. Naciśnij przycisk Szybkie ustawienia na pilocie.
    2. Wybierz opcję Ustawienia.
   • Użyj przycisku HOME

    1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
    2. Wybierz opcję Ustawienia.
  2. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:

   • Wybierz opcje SystemUstawienia trybu prezentacji sklepowejTryb resetowania obrazu.
   • Wybierz opcje Ustawienia urządzeniaUstawienia trybu prezentacji sklepowejTryb resetowania obrazu.
   • Wybierz opcje Ustawienia trybu prezentacji sklepowejTryb resetowania obrazu.
  3. Wybierz ustawienie Wył.