Identyfikator artykułu : 00174370 / Ostatnia modyfikacja : 05.03.2021

Po włączeniu telewizora zawartość ekranu natychmiast znika na 10 minut, po czym pojawia się na nowo

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Ekran telewizora staje się czarny, ponieważ telewizor przełącza się w tryb czuwania w celu przeprowadzenia kalibracji panelu. Dzieje się tak, gdy funkcja Tryb resetowania obrazu jest Włączona, odłączysz przewód zasilający telewizora OLED, a następnie podłączysz go na nowo. Po zakończeniu kalibracji (po mniej więcej dziesięciu minutach) pojawi się normalna zawartość ekranu.

  Jeśli nie chcesz uruchamiać kalibracji panelu, ustaw funkcję Tryb resetowania obrazu na Wyłącz.:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
  • Wybierz opcje Preferencje urządzenia — Ustawienia trybu prezentacji sklepowej — Tryb resetowania obrazu.
  • Wybierz opcje Ustawienia trybu prezentacji sklepowej — Tryb resetowania obrazu.
  1. Wybierz ustawienie Wył.