Identyfikator artykułu : 00157010 / Ostatnia modyfikacja : 25.03.2024Drukowanie

Brak obrazu telewizyjnego / Brak obrazu telewizyjnego i dobry dźwięk / Nie działa czujnik obecności

  Zapoznaj się z poniższymi rozwiązywaniami odpowiednio do napotkanego problemu:

  Kiedy ekran telewizora staje się czarny, a pozostałe wskazówki z tego artykułu nie znajdują zastosowania


  Kiedy telewizor odtwarza dźwięk, ale nie wyświetla obrazu


  Kiedy wskaźnik trybu czuwania miga na czerwono


  Jeśli nie pojawia się obraz z urządzenia podłączonego do telewizora.


  Modele wyposażone w czujnik obecności


  Jeśli po wykonaniu powyższych czynności objaw nie ustąpi, telewizor może wymagać naprawy.