Identyfikator artykułu : 00173726 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2019

Jeśli na telewizorze wyświetlany jest ekran główny itp., po krótkim czasie włączy się wygaszacz ekranu. (Seria A1)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli przez pewien czas nie są wykonywane żadne czynności, w celu ochrony telewizora przed wypaleniem matrycy włącza się wygaszacz ekranu.

W tym stanie widać tylko napis BRAVIA w prawym dolnym rogu ekranu.

Obraz


Po użyciu dowolnej funkcji pilota wygaszacz wyłącza się i pojawia się poprzedni ekran.

Zmianę czasu, po którym nastąpi uruchomienie wygaszacza ekranu, umożliwia poniższa procedura.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii TV wybierz opcję Wygaszacz ekranu.
  4. Wybierz opcję Czas do wygaszacza.
  5. Wybierz jeden z poniższych czasów.
   5 minut / 10 minut / 15 minut / 30 minut / 1 godzina

UWAGA: Dla uniknięcia wypalenia matrycy i uzyskania dłuższego okresu eksploatacji wyświetlacza firma Sony zaleca wybór ustawienia „5 minut”.