Identyfikator artykułu : 00173726 / Ostatnia modyfikacja : 05.08.2019

Po okresie nieaktywności pojawia się wygaszacz ekranu i logo BRAVIA (telewizory OLED z systemem Android)

  Jeśli przez pewien czas nie są wykonywane żadne czynności, w celu ochrony telewizora przed wypaleniem matrycy włącza się wygaszacz ekranu.

  W tym stanie widać tylko napis BRAVIA w prawym dolnym rogu ekranu.

  Obraz

  Po użyciu dowolnej funkcji pilota wygaszacz wyłączy się i pojawi się poprzedni ekran.

  Zmianę czasu, po którym nastąpi uruchomienie wygaszacza ekranu, umożliwia poniższa procedura.

  System Android™ 7.0 lub nowszy

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.*
  3. Wybierz opcję Wygaszacz ekranu.
  4. Wybierz opcję Kiedy włączyć.
  5. Wybierz jeden z poniższych czasów.
   5 minut / 15 minut / 30 minut / 1 godzina / 2 godziny

  Android 6.0

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii TV wybierz opcję Wygaszacz ekranu.
  4. Wybierz opcję Czas do wygaszacza.
  5. Wybierz jeden z poniższych czasów.
   5 minut / 10 minut / 15 minut / 30 minut / 1 godzina

  UWAGA: Dla uniknięcia wypalenia matrycy i uzyskania dłuższego okresu eksploatacji wyświetlacza firma Sony zaleca wybór ustawienia „5 minut”.

  *W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.