Identyfikator artykułu : 00261440 / Ostatnia modyfikacja : 26.04.2022

Najważniejsze funkcje telewizorów BRAVIA z platformą Google TV™ z 2021 r.

  Ten artykuł zawiera opis głównych funkcji telewizorów BRAVIA z platformą Google TV z 2021 r. i sposób ich użycia. Dokładniejszego opisu należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

  Spis treści


  Co to jest Google TV?

  Google TV łączy filmy, programy telewizyjne, telewizję na żywo* i inne treści z Twoich aplikacji i subskrypcji, porządkując je specjalnie dla Ciebie. Dzięki sugestiom opartym na Twoich zainteresowaniach i poprzednich wyborach możesz poznawać nowe treści, w tym dostępne w ramach subskrypcji. Wypowiadając odpowiednie polecenie, możesz poprosić Google o odszukanie filmów i programów telewizyjnych, podanie odpowiedzi na pytanie, sterowanie urządzeniami inteligentnego domu itp. A dzięki aplikacji Google TV możesz oglądać programy w dowolnym miejscu i momencie.

  * Dostępność zależy od kraju/regionu. 

  UWAGA:

  • Aby korzystać ze wszystkich funkcji telewizora, trzeba zalogować się na konto Google.
  • Asystent Google nie jest dostępny we wszystkich językach i krajach/regionach.

  Przygotowania

  Konfiguracja Google TV

  • Z ekranu konfiguracji początkowej wybierz Set up Google TV (Konfiguruj Google TV) i wybierz ustawienia sieciowe oraz ustawienia konta Google.

  • Jeśli na ekranie konfiguracji początkowej wybrana została wcześniej opcja Set up basic TV (Konfiguruj podstawowe ustawienia telewizora), wybierz Set up Google TV (Konfiguruj Google TV) z menu głównego lub menu Ustawienia.


  Oglądanie materiałów i użycie aplikacji

  Oglądanie materiałów

  Materiały z różnych aplikacji wyświetlane są na karcie For you (Dla Ciebie)*.  Wypożyczone lub kupione materiały ze swojego konta Google znajdziesz na karcie Biblioteka. W bibliotece pojawiają się też materiały dodane do listy programów do obejrzenia (watchlist). Gdy jesteś poza domem, również możesz dodawać materiały do listy watchlist — przy użyciu smartfona. Po powrocie będą one czekać w bibliotece.

  * Dostępność zależy od kraju i regionu. 

  Wyszukiwanie materiałów i aplikacji poleceniami głosowymi

  Mów do mikrofonu na pilocie od telewizora, naciskając przycisk Asystenta Google (lub MIC).

  Użycie fabrycznie zainstalowanych aplikacji

  Listę zainstalowanych aplikacji można wyświetlić, wybierając opcję See all (Zobacz wszystko). Jest to pierwsza opcja od prawej w menu Your apps (Twoje aplikacje) w menu głównym.

  Instalowanie aplikacji

  Wybieraj ulubione aplikacje, w podziale na kategorie, z karty Apps (Aplikacje).
  Jeśli chcesz zainstalować aplikację przy użyciu funkcji wyszukiwania, wyszukaj ją głosowo, naciskając przycisk Asystenta Google (lub MIC) na pilocie, albo użyj klawiatury ekranowej. Żądaną aplikację możesz też wyszukać, wybierając opcję Search for apps (Wyszukaj aplikacje) na karcie Apps (Aplikacje) w menu głównym.
  Pamiętaj, że w menu głównym nie pojawia się aplikacja Sklep Google Play.

  Przesyłanie z urządzeń mobilnych

  Dzięki technologii Chromecast built-in możesz w prosty sposób przesyłać filmy, programy, zdjęcia itp. z telefonu z systemem Android lub urządzenia z systemem iOS bezpośrednio na ekran telewizora.

  AirPlay

  Technologia Apple AirPlay umożliwia strumieniowe przesyłanie do telewizora filmów, muzyki, gier i zdjęć z takich urządzeń, jak iPhone, iPad czy Mac.

  Sterowanie głosowe

  Aby użyć Asystenta Google lub funkcji wyszukiwania głosowego, naciśnij przycisk Asystenta Google (lub MIC) na pilocie.

  * Do użycia Asystenta Google i wyszukiwania głosowego wymagane jest połączenie z Internetem i skonfigurowanie konta Google TV. Asystent Google nie jest dostępny we wszystkich językach i krajach/regionach.


  Pozostałe funkcje i uwagi

  Żywy Obraz

  Funkcja Living Decor (Żywy Obraz) pozwala użyć telewizora jako ramki na zdjęcia, zegara lub elementu dekoracyjnego we wnętrzu. Przykładowo, jeśli przypiszesz funkcję Living Decor (Żywy Obraz) do timera włączania, o zadanej godzinie pojawi się wybrany obraz i zacznie się odtwarzanie dźwięku. W ramach przyszłych aktualizacji wprowadzane będą nowe materiały Living Decor (Żywy Obraz).

  Timery i zegar

  Timery

  Dostępne są funkcje Timer włączania, Timer wyłączaniaAlarmTimer włączania pozwala włączyć telewizor z wybranym żądanym kanałem lub wejściem.
  Wybierz opcję Timery i zegar z menu „Your apps” (Twoje aplikacje) lub wybieraj poszczególne timery z ekranu (Szybkie ustawienia).
  (Alarm można dodać, wybierając na ekranie Szybkie ustawienia opcję + (Edycja)).

  Zegar

  Zegar może być widoczny na ekranie telewizora przez cały czas lub pojawiać się co godzinę. Aby wyświetlać zegar, wybierz z ekranu Timery i zegar opcję Wyświetlanie zegara. Wyświetlenie zegara pozwoli zachować kontrolę nad czasem. 

  Modele OLED: nie jest możliwe wyświetlenie zegara na stałe. Zmniejsza to ryzyko wypalenia matrycy.

  Sterowanie głosowe (tylko telewizory z wbudowanym mikrofonem)

  Aby użyć wbudowanego mikrofonu telewizora, trzeba włączyć przełącznik wbudowanego mikrofonu i skonfigurować funkcję wbudowanego mikrofonu.
  Przy pierwszym naciśnięciu przycisku Asystenta Google (lub MIC) na pilocie pojawi się monit dotyczący włączenia wbudowanego mikrofonu. Jeśli chcesz włączyć wbudowany mikrofon telewizora, włącz tę funkcję, wykonując wyświetlane polecenia. (Umiejscowienie przełącznika wbudowanego mikrofonu na telewizorze jest pokazane na ekranie. Szczegółowe informacje znajdziesz też w Przewodniku pomocniczym)

  Jeśli wypowiedzenie Hey Google lub Ok Google i polecenia głosowego nie powoduje żadnej reakcji, przełącznik wbudowanego mikrofonu na telewizorze może być wyłączony. Kiedy przełącznik wbudowanego mikrofonu jest wyłączony, u dołu telewizora włącza się bursztynowa dioda LED (A).

  Łączenie z inteligentnym głośnikiem (aplikacja „TV Control with Smart Speakers” jest obsługiwana tylko w pewnych krajach i regionach)

  Połączenie telewizora z inteligentnym głośnikiem obsługującym asystenta Amazon Alexa lub Asystenta Google pozwoli obsługiwać telewizor za pomocą głosu. Aby użyć tej funkcji, wybierz z menu „Your apps” (Twoje aplikacje) aplikację TV Control with Smart Speakers (Sterowanie telewizorem przez inteligentne głośniki). Następnie, aby ukończyć łączenie z inteligentnym głośnikiem, zaloguj się do serwisu chmurowego obsługującego produkty Home Entertainment & Sound. W tym celu wykonuj polecenia z ekranu.

  * Obsługa aplikacji TV Control with Smart Speakers (Sterowanie telewizorem przez inteligentne głośniki) przez telewizor zależy od kraju/regionu.

  Wskazówka: aplikacji tej można użyć, nawet jeśli nie została wybrana opcja Set up Google TV (Konfiguruj Google TV).

  Zaproś kinowe przeżycia do domu, oglądając filmy dołączone do BRAVIA XR™ (tylko serie Z9J/A90J/A84J/A83J/A80J/X95J/X94J/X93J/X92J/X90J)  

  Platforma BRAVIA CORE™ łączy rozrywkę z technologią, zapewniając użytkownikom telewizorów Sony niepowtarzalne wrażenia. Aplikacja BRAVIA CORE to usługa wideo dostępna w wybranych seriach telewizorów BRAVIA. Zapewnia ona dostęp do szeregu nowych i klasycznych filmów z katalogu SPHE, największej kolekcji filmów IMAX Enhanced, bezstratnej jakości UHD dzięki technologii Pure Stream, zakulisowych materiałów Studio Access i nie tylko! Oferta zależy od rynku i urządzenia. Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej Bravia CORE.

  Dostępność: możliwość użycia platformy BRAVIA CORE zależy od kraju i języka.

  Dodane ustawienie trybu obrazu „IMAX Enhanced” (tylko serie Z9J/A90J/A80J/X95J/X90J)

  Wśród ustawień Tryb obrazu pojawiła się opcja IMAX Enhanced, optymalizująca obraz do oglądania materiałów IMAX Enhanced zgodnie z zamysłem ich twórców.


  * Google, Google TV, Google Play, Chromecast built-in oraz inne odnośne znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC.
  * iPhone, iPad, Mac i AirPlay są znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
  * Amazon, Alexa oraz wszystkie odnośne logo są znakami towarowymi Amazon.com Inc. lub jego podmiotów zależnych.