Identyfikator artykułu : 00261440 / Ostatnia modyfikacja : 28.02.2023Drukowanie

Co to jest BRAVIA Google TV?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Ten artykuł zawiera opis głównych funkcji telewizorów BRAVIA z platformą Google TV i sposób ich użycia. W razie potrzeby dokładniejsze opisy funkcji i procesu konfiguracji znajdziesz w Przewodniku pomocniczym do telewizora Google TV. Przewodnik pomocniczy znajdziesz na stronie z opisem produktu w tej witrynie pomocy technicznej. Aby znaleźć stronę z opisem produktu, wpisz nazwę modelu na pasku wyszukiwania.

  Spis treści


  Co to jest Google TV?

  Google TV łączy filmy, programy telewizyjne, telewizję na żywo* (zależnie od tego, co jest dostępne w Twoim kraju/regionie), a także ulubione aplikacje i serwisy wymagające subskrypcji, porządkując je specjalnie dla Ciebie. Dzięki sugestiom opartym na Twoich zainteresowaniach i poprzednich wyborach możesz poznawać nowe treści, w tym dostępne w ramach subskrypcji. Wypowiadając odpowiednie polecenie, możesz poprosić Google o odszukanie filmów i programów telewizyjnych, podanie odpowiedzi na pytanie, sterowanie urządzeniami inteligentnego domu itp. A dzięki aplikacji Google TV możesz oglądać programy w dowolnym miejscu i momencie.

  • Aby korzystać ze wszystkich funkcji telewizora, trzeba zalogować się na konto Google.
  • Asystent Google jest dostępny tylko w pewnych językach i krajach/regionach.

  Jak skonfigurować telewizor Google TV

  Konfiguracja Google TV

  Z ekranu konfiguracji początkowej wybierz Set up Google TV (Konfiguruj Google TV) i wybierz ustawienia sieciowe oraz ustawienia konta Google.

  Jeśli na ekranie konfiguracji początkowej wybrana została wcześniej opcja Set up basic TV (Konfiguruj podstawowe ustawienia telewizora), wybierz Set up Google TV (Konfiguruj Google TV) z menu głównego lub menu Ustawienia.


  Oglądanie materiałów i użycie aplikacji

  Oglądanie materiałów

  Materiały z różnych aplikacji (zależnych od kraju i regionu) wyświetlane są na karcie For you (Dla Ciebie)*. Wypożyczone lub kupione materiały ze swojego konta Google znajdziesz na karcie Biblioteka. W bibliotece pojawiają się też materiały dodane do listy programów do obejrzenia (watchlist). Gdy jesteś poza domem, również możesz dodawać materiały do listy watchlist — przy użyciu smartfona. Po powrocie będą one czekać w bibliotece.

  Wyszukiwanie materiałów i aplikacji poleceniami głosowymi

  Mów do mikrofonu na pilocie od telewizora, naciskając przycisk Asystenta Google (lub MIC).

  Użycie fabrycznie zainstalowanych aplikacji

  Listę zainstalowanych aplikacji można wyświetlić, wybierając opcję See all (Zobacz wszystko). Jest to pierwsza opcja od prawej w menu Your apps (Twoje aplikacje) w menu głównym.

  Instalowanie aplikacji

  Wybierz ulubione aplikacje, które są uporządkowane kategoriami na karcie Aplikacje. Jeśli chcesz zainstalować aplikację przy użyciu funkcji wyszukiwania, wyszukaj ją głosowo, naciskając przycisk Asystenta Google (lub MIC) na pilocie lub wyszukaj ją przy użyciu klawiatury ekranowej. Żądaną aplikację możesz też wyszukać, wybierając opcję Szukaj aplikacji na karcie Aplikacje w menu głównym. Pamiętaj, że aplikacja Google Play Store nie pojawia się w menu głównym.

  Przesyłanie z urządzeń mobilnych

  Dzięki technologii Chromecast built-in możesz w prosty sposób przesyłać filmy, programy, zdjęcia itp. z telefonu z systemem Android™ lub urządzenia z systemem iOS bezpośrednio na ekran telewizora.

  AirPlay

  Technologia Apple AirPlay umożliwia strumieniowe przesyłanie do telewizora filmów, muzyki, gier i zdjęć z takich urządzeń, jak iPhone, iPad czy Mac.

  Sterowanie głosowe

  Aby użyć Asystenta Google lub funkcji wyszukiwania głosowego, naciśnij przycisk Asystenta Google (lub MIC) na pilocie. Do użycia Asystenta Google i wyszukiwania głosowego wymagane jest połączenie z Internetem i skonfigurowanie konta Google TV.


  Pozostałe funkcje i uwagi

  Żywy Obraz

  Żywy Obraz to funkcja pozwalająca użyć telewizora jako ramki na zdjęcia, zegara lub elementu dekoracyjnego. Przykładowo, jeśli przypiszesz funkcję Żywy Obraz do timera włączania, o zadanej godzinie pojawi się wybrany obraz i zacznie się odtwarzanie dźwięku.

  Timery i zegar

  Timery

  Timer włączania, Timer wyłączania i Alarm to dźwiękowe powiadomienia czasowe, które można ustawiać. Timer włączania pozwala włączyć telewizor i przełączyć go na ulubiony kanał lub wejście.
  Wybierz opcję Timery i zegar z Twoich aplikacji lub wybieraj poszczególne timery z menu (Szybkie ustawienia).
  (Alarm można dodać za pomocą opcji + (Edycja) w menu Szybkie ustawienia)

  Zegar

  Zegar może być widoczny na ekranie telewizora przez cały czas lub pojawiać się co godzinę. Aby wyświetlać zegar, wybierz z ekranu Timery i zegar opcję Wyświetlanie zegara. Wyświetlanie zegara pomaga zachować kontrolę nad czasem podczas oglądania materiałów wideo. Telewizory OLED nie pozwalają na stałe wyświetlać zegara na ekranie. Służy to ochronie ekranu przed wypaleniem matrycy.

  Sterowanie głosowe (tylko telewizory z wbudowanym mikrofonem)

  Aby użyć wbudowanego mikrofonu telewizora, trzeba włączyć przełącznik wbudowanego mikrofonu i skonfigurować funkcję wbudowanego mikrofonu. Przy pierwszym naciśnięciu przycisku Asystenta Google (lub MIC) na pilocie pojawi się monit dotyczący włączenia wbudowanego mikrofonu. Jeśli chcesz włączyć wbudowany mikrofon telewizora, włącz tę funkcję, wykonując wyświetlane polecenia. (Umiejscowienie przełącznika wbudowanego mikrofonu na telewizorze jest pokazane na ekranie. Szczegółowe informacje znajdziesz też w Przewodniku pomocniczym)

  Jeśli wypowiedzenie Hey Google lub Ok Google i polecenia głosowego nie powoduje żadnej reakcji, przełącznik wbudowanego mikrofonu na telewizorze może być wyłączony. Kiedy przełącznik wbudowanego mikrofonu jest wyłączony, u dołu telewizora włącza się bursztynowa dioda LED (A).

  Łączenie z inteligentnym głośnikiem (aplikacja „TV Control with Smart Speakers” jest obsługiwana tylko w pewnych krajach i regionach)

  Połączenie telewizora z inteligentnym głośnikiem obsługującym asystenta Amazon Alexa lub Asystenta Google pozwoli obsługiwać telewizor za pomocą głosu. Aby użyć tej funkcji, wybierz z menu „Twoje aplikacje” aplikację TV Control with Smart Speakers (Sterowanie telewizorem przez inteligentne głośniki). Następnie, aby ukończyć łączenie z inteligentnym głośnikiem, zaloguj się do serwisu chmurowego obsługującego produkty Home Entertainment & Sound. W tym celu wykonuj polecenia z ekranu.

  * Obsługa aplikacji TV Control with Smart Speakers (Sterowanie telewizorem przez inteligentne głośniki) przez telewizor zależy od kraju/regionu.

  Wskazówka: Aplikacji tej można użyć, nawet jeśli nie została wybrana opcja Konfiguruj Google TV.

  Zaproś kinowe przeżycia do domu, oglądając filmy dołączone do BRAVIA XR (BRAVIA CORE™)

  Platforma BRAVIA CORE łączy rozrywkę z technologią, zapewniając użytkownikom telewizorów Sony niepowtarzalne wrażenia. Aplikacja BRAVIA CORE to usługa wideo dostępna w wybranych seriach telewizorów BRAVIA. Zapewnia ona dostęp do szeregu nowych i klasycznych filmów z katalogu SPHE, największej kolekcji filmów IMAX Enhanced, bezstratnej jakości UHD dzięki technologii Pure Stream, zakulisowych materiałów Studio Access i nie tylko! Oferta zależy od rynku i urządzenia. Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej Bravia Core.

  Dostępność:Dostępność i obsługa platformy BRAVIA CORE zależą od kraju i języka. Informacje o krajach i regionach, gdzie działa BRAVIA CORE, podano na stronie pomocy technicznej BRAVIA CORE.

  Dodane ustawienie trybu obrazu „IMAX Enhanced”

  Wśród ustawień Tryb obrazu pojawiła się opcja IMAX Enhanced, optymalizująca obraz do oglądania materiałów IMAX Enhanced zgodnie z zamysłem ich twórców.


  * Google, Google TV, Google Play, Chromecast built-in oraz inne odnośne znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC.
  * iPhone, iPad, Mac i AirPlay są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
  * Amazon, Alexa i wszystkie odnośne logo są znakami towarowymi Amazon.com Inc. lub jego podmiotów zależnych.