Identyfikator artykułu : 00116924 / Ostatnia modyfikacja : 19.01.2023Drukowanie

Jak odinstalować aplikacje z telewizora z platformą Android TV™ lub Google TV™?

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów (telewizorów z platformą Android TV lub Google TV) i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności zapoznaj się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  1. Wyświetl ekran Ustawienia. Jak uzyskać dostęp do Ustawień
  2. Wybierz opcję Aplikacje.
   Uwagi:
   • Jeśli na dostarczonym pilocie znajduje się przycisk APPS, w celu wyświetlenia listy aplikacji możesz nacisnąć przycisk APPS.
   • Poniższa przykładowa ilustracja przedstawia ekran telewizora z systemem Android™ 10.0 lub nowszym.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcję Wyświetl wszystkie aplikacje — Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć — Odinstaluj
   • Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć — Odinstaluj

  Uwagi: