Identyfikator artykułu : 00123009 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Godzina wyświetlona na ekranie "Konfiguracja zakończona!" podczas wstępnej konfiguracji jest nieprawidłowa

  Godzinę można ustawić za pomocą CLOCK SETTING (Ustawienia zegara), która jest opcją dostępną na ekranie "Konfiguracja zakończona!" podczas wstępnej konfiguracji telewizora Android TV firmy Sony.

  Godzinę można także ustawić za pomocą menu HOME (Menu główne), wykonując następujące kroki:

  1. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  2. W kategorii SYSTEM PREFERENCES (PREFERENCJE SYSTEMU) wybierz opcję Date & time (Data i godzina).
  3. W ustawieniu Automatic date & time (Automatyczna data i godzina) zaznacz opcję Off (Wył.).
  4. Wybierz opcję Time (Godzina).
  5. Wybierz opcję Set time (Ustaw godzinę) i zaktualizuj godzinę.