Identyfikator artykułu : 00116831 / Ostatnia modyfikacja : 07.12.2020Drukowanie

Jakie są główne menu i jak się po nich poruszać?

  Do poruszania się po menu telewizora służą przyciski ze strzałkami na pilocie.

  Wskazówki dotyczące pilotaWskazówki dotyczące pilota
  Do poruszania się po menu telewizora służą przyciski ze strzałkami na pilocieAby wybrać opcję w menu telewizora, naciśnij przycisk "plus". To okrągły przycisk znajdujący się na środku obszaru Menu na pilocie.

  Poniżej znajduje się omówienie menu dostępnych w telewizorach Sony z systemem Android TV:

  Szukaj

  Można korzystać z wyszukiwania tekstowego lub głosowego. Aby skorzystać z wyszukiwania tekstowego, używaj przycisków ze strzałkami na pilocie w celu wybrania liter tekstu zapytania.
  Po wybraniu opcji Search (Szukaj) zostaną wyświetlone wyniki.

  Menu Wyszukiwanie głosowe

  Możesz także wyszukiwać za pomocą komend głosowych. Aby włączyć funkcję sterowania głosem, naciśnij ikonę mikrofonu na pilocie obsługiwanym za pomocą gestów, albo skorzystaj ze smartfona z zainstalowaną aplikacją TV SideView lub Android TV Remote Control.
  UWAGA: TV SideView można pobrać ze sklepu Google Play Store lub iTunes App Store. Aplikacja Android TV Remote Control jest dostępna tylko w sklepie Google Play.

  Funkcja sterowania głosem telewizora Sony z systemem Android TV zapewnia trzy różne opcje:

  Wyszukiwanie głosowe
  Przykłady zapytań:
  • Naleśniki 
  • Komedie romantyczne
  • Laureaci Oskarów   

  Zapytanie głosowe
  Przykłady zapytań:

  • Czy dzisiaj będzie potrzebny parasol?
  • Która godzina jest w Auckland?
  • Ile to jest 24 000 podzielone na 7?

  UWAGA: Powyższe przykłady wymagają połączenia z Internetem. Jeżeli telewizor nie jest podłączony do Internetu, wyszukiwanie będzie ograniczone do przewodnika programu.

  Polecane dla Ciebie

  Tutaj znajdziesz polecane treści, powiadomienia z najczęściej używanych aplikacji oraz historię oglądania.
  Ponadto możesz korzystać z karty "Now Playing (Obecnie odtwarzany)", aby szybko wznowić odtwarzanie wstrzymanych materiałów.

  Aby wyłączyć rekomendacje, przejdź do Settings (Ustawienia)* → System Preferences (Preferencje systemu) → Home Screen (Ekran główny) → Customise Recommendations (Dostosuj rekomendacje), a następnie wybierz treści, które chcesz ukryć/widzieć.

  Menu Polecane

  Funkcje i aplikacje

  W tej sekcji znajdziesz rekomendowane aplikacje i usługi Sony.

  Menu Polecane

  Wejścia

  Możesz szybko wybrać źródło sygnału wejściowego z listy podłączonych urządzeń, takich jak odtwarzacz Blu-ray, lub przejść do używanych portów, np. HDMI.
  W tym menu możesz także wskazać audycję do oglądania, wybierając opcję Cyfrowe/Analogowe/Satelitarne w zależności od nadawcy.

  Menu Polecane

  Aplikacje

  W tej sekcji znajduje się wybór pobranych i zainstalowanych aplikacji ze sklepu Google Play.
  Są tutaj także wstępnie zainstalowane aplikacje, takie jak Album, Music, Photo Sharing Plus i Screen mirroring.

  Menu Polecane

  Gry

  Tutaj znajdują się pobrane i zainstalowane gry ze sklepu Google Play.
  Gry wstępnie zainstalowane także zapisane są w tym miejscu.

  Menu Polecane

  Ustawienia*

  Na ostatnim poziomie menu znajdziesz różne ustawienia telewizora.

  Menu Polecane

  Ustawienia*

  W tej kategorii znajdziesz m.in. opcje:

  TV: Konfiguracja kanałów, Wejścia zewnętrzne, Wyświetlacz, Dźwięk, Oświetlenie LED, Zasilanie, Aplikacje, Drzemka, Pamięć i resetowanie, Automatyczne uruchomienie, Informacje.
  Akcesoria & sieciowe: Konfiguracja sieci, Google Cast, Ustawienia Bluetooth, Ustawienia pilota dotykowego, Konfiguracja nagrywania na dysku twardym.
  Preferencje systemu: : Data i godzina, Język, Klawiatura, Dostępność, Wyszukiwanie, Mowa, Ustawienia trybu sklepu.
  Osobiste: Lokalizacja, Zabezpieczenia i ograniczenia, Kontrola rodzicielska (dotyczy audycji), Polecane, Dodawanie konta.

  Wi-Fi

  W tej kategorii znajdziesz m.in. opcje:

  Wi-Fi: Dostępne sieci, Łączność przez WPS, Wprowadzanie ręczne.
  Przewodowa sieć LAN: Połączenia internetowe, Opcje zaawansowane.

  Programatory wyłączania

  Włącznik automatyczny: Ustawianie automatycznego włączania i wyłączania telewizora.
  W tej kategorii znajdziesz: Włącznik, Dzień, Godzina, Okres, Wejścia, Kanał, Ustawianie głośności.

  Wyłącznik czasowy: Ustawianie automatycznego wyłączania telewizora.
  W tej kategorii znajdziesz: 120 min, 90 min, 60 min, 45 min, 30 min, 15 min, Off (Wył.)

  Pomoc

  Przewodnik: wersja zainstalowana fabrycznie, wersja online (jeżeli telewizor jest podłączony do Internetu).
  Kontakt i pomoc techniczna: adresy stron internetowych i pomoc zdalną do RDS (dostępność RDS zależy od kraju).
  Automatyczna diagnostyka: Funkcja automatycznej diagnostyki sprawdza stan telewizora i wyszukuje błędy. Proces ten trwa około 5 sekund.
  Objawy dotyczące połączenia internetowego: sprawdzanie połączenia internetowego i wyszukiwanie obszarów, w których mogą się pojawić problemy z łącznością.

  UWAGA:

  • Przedstawione tutaj zrzuty ekranu mają jedynie charakter referencyjny. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu może się nieco różnić w zależności od kraju, modelu urządzenia lub oprogramowania układowego.
  • W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.