Identyfikator artykułu : 00116892 / Ostatnia modyfikacja : 07.12.2020Drukowanie

Jakie opcje można wybrać na ekranie polityki prywatności Sony?

  Podczas wstępnej konfiguracji zostanie wyświetlona "Polityka prywatności" wraz z umową zawierającą standardowe warunki dotyczące korzystania ze wszystkich produktów Sony.

  Zalecamy zapoznanie się z polityką w całości i zaznaczenie opcji AGREE (Wyrażam zgodę) po przewinięciu tekstu do dołu za pomocą przycisku ze strzałką na pilocie.

  Niewyrażenie zgody wpłynie na użytkowanie sprzętu, uniemożliwiając korzystanie z wielu funkcji telewizora, takich jak aktualizacje oprogramowania układowego (wraz z udoskonaleniami i poprawkami), najważniejsze aplikacje i inne usługi.

  Polityka prywatności systemu Android — warunki ogólne


  UWAGA: Politykę prywatności Sony można wyświetlić w dowolnym momencie, przechodząc do menu:

  [HOME] (Ekran główny) >   [Settings] (Ustawienia)* > [TV -About] (Telewizor — informacje) > [Legal information] (Informacje prawne) > [Sony legal]
  (Materiały prawne Sony)

  *W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.


  HOME

  Android — Ekran główny

  Ustawienia (Settings)


  Android - Settings

  Ustawienia (Settings): W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.Settings icon  Telewizor —  informacje (About)

  Android - About

  Informacje prawne

  Android — Informacje prawne

  Sony — informacje prawne

  Android — wyświetl politykę prywatności

  UWAGA: Przedstawione tutaj zrzuty ekranu mają jedynie charakter referencyjny. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu może się nieco różnić w zależności od kraju, modelu urządzenia lub oprogramowania układowego.