Identyfikator artykułu : 00116892 / Ostatnia modyfikacja : 17.07.2019

Jakie opcje można wybrać na ekranie polityki prywatności Sony?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Podczas wstępnej konfiguracji zostanie wyświetlona "Polityka prywatności" wraz z umową zawierającą standardowe warunki dotyczące korzystania ze wszystkich produktów Sony.

Zalecamy zapoznanie się z polityką w całości i zaznaczenie opcji AGREE (Wyrażam zgodę) po przewinięciu tekstu do dołu za pomocą przycisku ze strzałką na pilocie.

Niewyrażenie zgody wpłynie na użytkowanie sprzętu, uniemożliwiając korzystanie z wielu funkcji telewizora, takich jak aktualizacje oprogramowania układowego (wraz z udoskonaleniami i poprawkami), najważniejsze aplikacje i inne usługi.

Polityka prywatności systemu Android — warunki ogólne


UWAGA: Politykę prywatności Sony można wyświetlić w dowolnym momencie, przechodząc do menu:

[HOME] (Ekran główny) >   [Settings] (Ustawienia)* > [TV -About] (Telewizor — informacje) > [Legal information] (Informacje prawne) > [Sony legal]
(Materiały prawne Sony)

*W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.


HOME

Android — Ekran główny

Ustawienia (Settings)


Android - Settings

Ustawienia (Settings): W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.Settings iconTelewizor —  informacje (About)

Android - About

Informacje prawne

Android — Informacje prawne

Sony — informacje prawne

Android — wyświetl politykę prywatności

UWAGA: Przedstawione tutaj zrzuty ekranu mają jedynie charakter referencyjny. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu może się nieco różnić w zależności od kraju, modelu urządzenia lub oprogramowania układowego.