Identyfikator artykułu : 00170688 / Ostatnia modyfikacja : 18.07.2019Drukowanie

Opcja „Przesyłanie listy programów” jest przyciemniona i nie można jej wybrać.

  Dzieje się tak w następujących przypadkach:

  • Nie jest podłączone urządzenie USB.
  • Podłączone jest więcej niż jedno urządzenie USB, na przykład dysk twardy USB do nagrywania i pamięć USB.
  • Podczas nagrywania na dysk twardy lub inne urządzenie USB.

  Po zweryfikowaniu wszystkich powyższych przyczyn należy ponownie sprawdzić, czy można wybrać opcję Przesyłanie listy programów.

  UWAGA:

  • Jeśli dysk twardy USB służy do wykonywania nagrań, należy tymczasowo odłączyć jego przewód USB od telewizora. Po użyciu funkcji Przesyłanie listy programów należy z powrotem podłączyć przewód do telewizora.
  • Aby wyświetlić ekran Przesyłanie listy programów, wykonaj poniższą procedurę.
   1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3.  W kategorii TV wybierz opcję Ustawienia kanałów.
   4. Wybierz opcję Ustawienia cyfrowe.
   5. Select Ustawienia techniczne.
   6. Wybierz opcję Przesyłanie listy programów