Identyfikator artykułu : 00170688 / Ostatnia modyfikacja : 18.07.2019

Opcja „Przesyłanie listy programów” jest przyciemniona i nie można jej wybrać.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Dzieje się tak w następujących przypadkach:

 • Nie jest podłączone urządzenie USB.
 • Podłączone jest więcej niż jedno urządzenie USB, na przykład dysk twardy USB do nagrywania i pamięć USB.
 • Podczas nagrywania na dysk twardy lub inne urządzenie USB.

Po zweryfikowaniu wszystkich powyższych przyczyn należy ponownie sprawdzić, czy można wybrać opcję Przesyłanie listy programów.

UWAGA:

 • Jeśli dysk twardy USB służy do wykonywania nagrań, należy tymczasowo odłączyć jego przewód USB od telewizora. Po użyciu funkcji Przesyłanie listy programów należy z powrotem podłączyć przewód do telewizora.
 • Aby wyświetlić ekran Przesyłanie listy programów, wykonaj poniższą procedurę.
  1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3.  W kategorii TV wybierz opcję Ustawienia kanałów.
  4. Wybierz opcję Ustawienia cyfrowe.
  5. Select Ustawienia techniczne.
  6. Wybierz opcję Przesyłanie listy programów