Identyfikator artykułu : 00235862 / Ostatnia modyfikacja : 10.12.2019Drukowanie

Witamy w systemie Android™ 9 Pie (dotyczy modeli telewizorów z 2018 r.)

  Ta strona przedstawia najważniejsze cechy i funkcje najnowszej wersji systemu operacyjnego Android. Zwracamy uwagę, że strona ta dotyczy wyłącznie serii AF9 i ZF9.

  Dolby Atmos: Android-P Dolby Atmos: Android-P

  Przeorganizowane menu Szybkie ustawienia i zoptymalizowane menu Ustawienia


  Menu Szybkie ustawienia można wyświetlić bezpośrednio, naciskając przycisk ACTION MENU na pilocie. Można też według własnego uznania dodawać i usuwać aplikacje.
  Zoptymalizowane ustawienia: W celu ułatwienia wyszukiwania wszystkie opcje w menu Ustawienia są obecnie podzielone na siedem kategorii.

  Obsługa technologii Apple AirPlay / HomeKit


  Technologia Apple AirPlay umożliwia strumieniowe przesyłanie do telewizora filmów, muzyki, gier i zdjęć z takich urządzeń, jak iPhone, iPad czy Mac.

  Obsługa systemu Dolby Atmos przez głośniki wbudowane w telewizor


  Obecnie można słuchać ścieżki dźwiękowej Dolby Atmos w niezmienionej jakości, bezpośrednio z telewizora.
  Oprócz tego modele z opcją Tryb dźwięku będą automatycznie przełączać się w tryb Dolby Audio, umożliwiając reprodukcję ścieżki dźwiękowej Dolby Atmos.

  Dodatkowe korzyści


  Zmiany w menu i interfejsach

  Nowe funkcje

  Inne zmiany

  Funkcje wycofane


  Zmiany w menu i interfejsach


  Zoptymalizowane menu Ustawienia

  Wszystkie opcje w menu Ustawienia są obecnie podzielone na siedem kategorii.

  • Oglądanie telewizji: Ustawienia związane z telewizją, takie jak ustawienia kanałów, nagrywanie, napisy, kontrola rodzicielska, dekoder kablowy/satelitarny (tylko modele współpracujące z modułem IR Blaster) itd.
  • Obraz i dźwięk: Ustawienia do regulacji obrazu i dźwięku
  • Sieć i internet: Ustawienia związane z podłączaniem do Internetu i sieci domowej
  • Konta i logowanie (Accounts & Sign In): Ustawienia konta Google
  • Aplikacje: Ustawienia aplikacji
  • Ustawienia urządzenia: Inne ustawienia urządzenia: data i godzina, język, ułatwienia dostępu, wbudowany Chromecast itd.
  • Piloty i akcesoria (Remotes & Accessories): Ustawienia dotyczące pilota i podłączania urządzeń Bluetooth

  Dodano także opcję Sugestie. Umożliwia ona skonfigurowanie ustawień pominiętych w początkowej konfiguracji.


  Sprawniejsze przechodzenie do listy kanałów i pełnego Programu telewizyjnego

  Naciśnięcie przycisku TV na pilocie powoduje obecnie wyświetlenie Menu TV z listą kanałów.

  Po wybraniu opcji Sterowanie telewizorem w lewym dolnym rogu Menu TV pojawią się funkcje dostępne w czasie oglądania telewizji, jak Obraz w obrazie czy Dodaj do ulubionych.

  Naciskając przycisk (w dół) na pilocie, można wyświetlić program telewizyjny, a przycisk (w górę) — powrócić do Menu TV. Po wyświetleniu programu telewizyjnego nadal widoczna jest oglądana audycja — pojawia się ona w małym okienku.


  Ulepszenia w ustawieniach IR blaster (tylko modele współpracujące z modułem IR blaster)

  Nazwa Konfiguracja IR Blaster została zmieniona na Konfiguracja dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.
  Aby wyświetlić menu czynności związanych z dekoderem kablowym/satelitarnym, należy teraz nacisnąć na pilocie przycisk TV, a nie, jak dawniej, przycisk ACTION MENU. Jeśli do konfiguracji dekodera kablowego/satelitarnego użyta zostanie funkcja Konfiguracja zestawu kanałów (Channel lineup setup) z menu Konfiguracja dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, pojawi się opcja TV na żywo, a po jej wybraniu — lista programów, które można aktualnie obejrzeć.

  Oprócz tego, wykonanie Konfiguracji dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej w modelu dla Wielkiej Brytanii pozwoli na użycie przycisku REC na pilocie do nagrywania sygnału wejściowego ze skonfigurowanych urządzeń, a przycisku TITLE LIST do wyświetlenia Listy nagranych tytułów.


  Zrekonfigurowane menu działań dotyczących wejścia HDMI IN

  Aby wyświetlić menu Home (główne), Opcje lub Obraz w obrazie, należy obecnie nacisnąć na pilocie przycisk DISPLAY (EU/PA: (Wyświetlanie informacji)), a nie przycisk ACTION MENU.
  Opcję Obraz w obrazie zastąpiono ikoną (Obraz w obrazie).


  Ulepszono funkcje Lista nagranych tytułów

  Funkcje Usuń i Chroń, które dotąd pojawiały się po naciśnięciu przycisku ACTION MENU na pilocie, teraz wybiera się za pomocą ikony (Usuń) na Liście nagranych tytułów i kolorowych przycisków.


  Dodano menu Uruchom ponownie

  Menu Uruchom ponownie pojawia się na ekranie telewizora po naciśnięciu i przytrzymaniu na kilka sekund przycisku (zasilania) na pilocie.

  Obecnie można dostosowywać menu Wejścia


  Oprócz urządzeń podłączonych do telewizora i złączy HDMI można obecnie wybierać, z nowego menu, napędy USB. Można ponadto dodawać nowe aplikacje i zmieniać kolejność często używanych aplikacji.


  Nowe funkcje


  Aplikacje Wideo/Album/Muzyka połączono w aplikację Odtwarzacz multimedialny

  Filmy, zdjęcia i muzykę można obecnie wyświetlać na liście w aplikacji Odtwarzacz multimedialny.

  Obsługa formatu HEVC 100/120 Hz

  Do formatów obsługiwanych przy odtwarzaniu filmów z urządzeń USB dodano HEVC 100/120 Hz.


  Inne zmiany


  Odświeżone ikony na ekranie głównym

  Zmienił się wygląd części ikon, a w prawym górnym rogu głównego ekranu dodano ikonę Programator.


  Dodatkowa funkcjonalność wbudowanego mikrofonu

  Wybór ikony mikrofonu na głównym ekranie i innych ekranach powoduje użycie wbudowanego mikrofonu zamiast mikrofonu na pilocie.


  Dioda podświetlenia LED pokazuje, kiedy wbudowany mikrofon wykrywa frazę „Ok Google” — zarówno podczas pracy telewizora, jak i w trybie czuwania

  Sygnalizacja wykrywania frazy „Ok Google” przez wbudowany mikrofon (migająca na żółto dioda podświetlenia LED) działa nie tylko w trybie czuwania, lecz także podczas pracy telewizora.


  Dodano Tryb przekazywania

  Tryb przekazywania umożliwia przekazywanie skompresowanego dźwięku do zestawów muzycznych i soundbarów.
  UWAGA: Kiedy włączony jest Tryb przekazywania, nie działa reprodukcja tonów przycisków telewizora, odpowiedzi głosowych itp., a funkcja rozpoznawania mowy przez wbudowany mikrofon może działać mniej wydajnie.


  Opcja Preferowany satelita wyświetla nazwy operatorów

  Informacje wyświetlane jako Preferowany satelitamenu TV zostały zastąpione nazwami operatorów, co ułatwia identyfikację.


  Funkcje wycofane


  Usunięto funkcję stałego wyświetlania informacji tekstowych

  Usunięto funkcję (Zatrzymywanie tekstu), którą można było włączyć przy wyświetlonej telegazecie poprzez naciśnięcie przycisku (Wybór wejścia).


  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay i HomeKit są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.