Identyfikator artykułu : 00237091 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Po aktualizacji systemu do wersji Android™ 9 Pie zmniejszyła się głośność filmów z serwisu Netflix

  • Po aktualizacji do systemu Android 9 możliwe staje się odtwarzanie dźwięku Dolby Atmos przez głośniki telewizora.
  • Ze względu na dodaną obsługę Dolby Atmos materiały z serwisu Netflix są obecnie przesyłane w formacie audio DD+ Atmos. Jeśli jednak opcja Zakres dynamiki Dolby jest ustawiona na Standardowy, dźwięk ma małą głośność. (Opcja Zakres dynamiki Dolby jest standardowo ustawiona na Standardowy.

  Kiedy Zakres dynamiki Dolby zostanie ustawiony na Skompresowany, głośność wzrośnie.

  Podczas oglądania filmu z serwisu Netflix wykonaj następujące czynności: 

  1. Naciśnij przycisk Szybkie ustawienia lub przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. Wybierz opcje Obraz i dźwiękDźwiękPoziom głośnościZakres dynamiki DolbySkompresowany.

  UWAGA: dalsze informacje o ustawieniu Zakres dynamiki Dolby podano w artykule Co to jest Zakres dynamiki Dolby i jak się go ustawia?