Identyfikator artykułu : 00274349 / Ostatnia modyfikacja : 19.08.2022Drukowanie

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów — Netflix

    Wybierz inny serwis streamingowy wideo
    Netflix

    Netflix to platforma internetowa, która za stałą opłatę miesięczną oferuje subskrypcję umożliwiającą oglądanie filmów i programów telewizyjnych w modelu rental-by-mail lub w transmisji strumieniowej. Uwaga: obsługiwane serwisy streamingowe zależą od modelu. Pewne starsze modele nie są przystosowane do łączenia się z Internetem. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi produktu.

    Czynności wstępne

    Rozwiązywanie problemów