Identyfikator artykułu : 00254442 / Ostatnia modyfikacja : 07.01.2021Drukowanie

Jak można łatwo rozwiązać problem z aplikacją w telewizorze z platformą Android TV

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jak rozwiązujemy problemy z aplikacjami w innych urządzeniach? 

  Zdarza się, że aplikacja w smartfonie zawiesi się. Czasem można nawet z niej wyjść, ale po ponownym otwarciu nic się nie dzieje. Samo wyjście z aplikacji oznacza, że nadal pracuje ona w tle. Rozwiązaniem problemu często jest dopiero ponowne uruchomienie aplikacji. 

  W telefonie można to zrobić, otwierając kartę z uruchomionymi aplikacjami i przesuwając palcem w górę w celu zamknięcia aplikacji. Można to również zrobić w ustawieniach aplikacji. Podobnie działająca funkcja wymuszania zakończenia jest również dostępna w komputerze, dokładniej — w Menedżerze zadań.

  W przypadku platformy Android TV sposób postępowania jest zbliżony!

  Jak wymusić zatrzymanie aplikacji w telewizorze Sony z platformą Android TV?

  Jeśli wystąpi problem z aplikacją w telewizorze z platformą Android TV, zasada jest taka sama. Również w tym przypadku możesz wejść do ustawień aplikacji, odszukać aplikację sprawiającą problem i użyć funkcji „Wymuś zatrzymanie”, by zresetować aplikację i rozwiązać problem:

  1. Naciśnij przycisk Ekranu głównego na pilocie i trzymaj go dotąd, aż pojawi się okno Aplikacje.
  2. Wybierz z listy aplikację, którą chcesz zamknąć.
  3. Po wskazaniu kafelka aplikacji naciśnij i przytrzymaj przycisk „OK” na pilocie, aby pojawiło się menu podręczne. 
  4. Z wyświetlonego menu podręcznego wybierz Informacje i naciśnij przycisk OK na pilocie. 
  5. W sekcji informacji wybierz „Wymuś zatrzymanie” i potwierdź wybór dwukrotnym naciśnięciem przycisku „OK” na pilocie.

  Po wymuszeniu zatrzymania aplikacji możesz otworzyć ją na nowo i sprawdzić, czy działa zgodnie z oczekiwaniami. 

  Inne szybkie rozwiązania

  Istnieją też inne sposoby rozwiązywania tego problemu: