Identyfikator artykułu : 00175183 / Ostatnia modyfikacja : 01.02.2018Drukowanie

Jak oglądać telewizję w 3D na telewizorze z platformą Android TV

  Szczegółową instrukcję można także znaleźć w poniższym materiale wideo. (Na filmie w celach przykładowych wykorzystany jest model KJ-43X8500C.)

  • VIDEO: Przygotowanie okularów 3D, rejestracja aktywnych okularów 3D, oglądanie telewizji w 3D i ładowanie akumulatora.

   

  Przed rozpoczęciem

  Do oglądania filmów 3D na telewizorze z platformą Android TV potrzebne są:

  • Telewizor z platformą Android TV obsługujący format 3D
   • Sygnał 3D nie będzie wyświetlany na telewizorze 4K odbierającym sygnał 4K.
  • Odtwarzacz Blu-ray Disc 3D lub materiał 3D
  • Współpracujące okulary 3D
   • Pasywne lub aktywne okulary 3D (Jaka jest różnica?)
   • Informacji o tym, czy okulary są dostarczane w zestawie, czy należy je zakupić oddzielnie, należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.

   

  Przygotowanie okularów 3D

  • Modele współpracujące z pasywnymi okularami 3D
   Aby oglądać trójwymiarowy obraz ze źródła 3D, wystarczy założyć okulary.

  • Modele współpracujące z aktywnymi okularami 3D

   Aktywne okulary 3D należy przed pierwszym użyciem zarejestrować w telewizorze. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
   UWAGA: Kiedy rejestracja jest już wykonana, w celu oglądania materiałów w 3D wystarczy włączyć zasilanie okularów.

  1. Wyjmij z okularów wkładkę izolacyjną.

   Wyjmij wkładkę izolacyjną.

  2. Umieść okulary w odległości do 50 cm od telewizora.
  3. Na 2 sekundy naciśnij przycisk przycisk zasilania(zasilania) na okularach.

   Umieść okulary w odległości do 50 cm

  4. Okulary włączą się i rozpocznie się ich rejestracja. W czasie rejestracji przycisk/wskaźnik przycisk zasilania(zasilania) miga na zielono i żółto.
  5. Po zakończeniu rejestracji telewizor przez 5 sekund wyświetla odpowiedni komunikat, a wskaźnik przycisk zasilania(zasilania) świeci na zielono przez trzy sekundy.


  Oglądanie filmu 3D

  Po sprawdzeniu ustawień można zacząć oglądać filmy 3D!

  1. Wyświetl materiał 3D na telewizorze.
  2. Załóż okulary 3D.
   • Jeśli masz pasywne okulary 3D, po prostu je załóż.
   • Jeśli masz aktywne okulary 3D, przed użyciem należy włączyć ich zasilanie.

  Rozwiązywanie problemów

  UWAGA: Wymagany sposób postępowania może zależeć od systemu operacyjnego Android. Zapoznaj się z instrukcją obsługi posiadanego modelu w celu sprawdzenia, czy któraś z czynności musi być wykonana w szczególny sposób.

  • Jeżeli obraz nie jest trójwymiarowy, należy wykonać następujące czynności:
   1. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
   2. Wybierz opcję 3D.
   3. Wybierz tryb wyświetlania 3D dostosowany do oglądanego materiału.
    • Dostępność ustawienia 3D (Obok siebie) lub 3D (Nad i pod) zależy od sygnału wejściowego i jego formatu.
  • Jeśli masz aktywne okulary 3D, sprawdź poniższe elementy:
   • Kiedy bateria jest bliska wyczerpania, przycisk lub wskaźnik zasilania miga trzykrotnie na zielono w odstępach dwusekundowych. W takim przypadku należy wymienić baterię.
   • Jeśli obraz 3D jest niestabilny, może to wynikać z zakłóceń sygnałów radiowych emitowanych przez aktywne okulary 3D i inne urządzenie bezprzewodowe znajdujące się w pobliżu. W celu uzyskania poprawy sytuacji należy wyłączyć inne urządzenia bezprzewodowe lub umieścić je w większej odległości od telewizora i aktywnych okularów 3D.
   • Sprawdź, czy w telewizorze wybrane są odpowiednie Ustawienia Bluetooth.

    Jeśli używany jest system operacyjny Android 6.0 Marshmallow, należy wykonać poniższe czynności:

    1. Naciśnij przycisk HOME.
    2. Wybierz opcję Ustawienia.
    3. Wybierz opcję Sieć i akcesoria.
    4. W kategorii Sieć i akcesoria wybierz opcję Ustawienia Bluetooth.
    5. W kategorii Ustawienia Bluetooth wybierz opcję Bluetooth.

     Jak włączyć ustawienia Bluetooth w systemie Android 6.0 Marshmallow

    6. Wybierz opcję Włącz.
  • Sprawdź, czy telewizor obsługuje wyświetlanie obrazu 3D

   Jeśli używany jest system operacyjny Android 6.0 Marshmallow, należy wykonać poniższe czynności:

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Obraz i wyświetlanie.
   4. W kategorii Obraz i wyświetlanie wybierz opcję Ustawienia 3D.

    Ustawienia 3D w telewizorze z platformą Android TV

   5. Wybierz opcję Obraz 3D.
   6. Wybierz opcję Włącz.
  • Jeśli masz odtwarzacz Blu-ray Disc Sony zgodny z formatem 3D, sprawdź Ustawienie wyjścia 3D:
   1. Naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
   3. Wybierz opcję Screen Settings (Ustawienia ekranu).
   4. Wybierz opcję Ustawienie wyjścia 3D.
   5. Wybierz opcję Automat.
    • Na telewizorach z platformą Android TV obsługujących format 3D nie można wyświetlać fotografii 3D wykonanych aparatem i zapisanych w pliku .mpo.
  • Sprawdź, czy telewizor obsługuje sygnał wyjściowy 3D z urządzenia odtwarzającego.
   1. Naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję TV.
   4. Wybierz opcję Obraz i wyświetlanie.
   5. Wybierz opcję Ustawienia 3D.
   6. Wybierz opcję Powiadomienie o sygnale 3D.
   7. W kategorii Powiadomienie o sygnale 3D wybierz opcję Wł.
    • Kiedy telewizor rozpozna materiał 3D, pojawi się komunikat Wykryty został sygnał 3D.
  • Inne sposoby sprawdzenia, czy telewizor rozpoznaje sygnał wyjściowy 3D z urządzenia odtwarzającego:
   1. Naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję TV.
   4. Wybierz opcję Obraz i wyświetlanie.
   5. Wybierz opcję Ustawienia 3D.
   6. Wybierz opcję Obraz 3D.
    • Jeśli film ma format 3D, pod opcją Obraz 3D pojawia się Wł.

   

  Powiązane informacje