Identyfikator artykułu : 00162011 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak podłączyć odtwarzacz Blu-ray Disc z wbudowanym łączem sieciowym do sieci bezprzewodowej

  UWAGA:

  • Nie wszystkie odtwarzacze Blu-ray Disc i zestawy kina domowego mają wbudowane łącze sieciowe. Aby sprawdzić, czy odtwarzacz Blu-ray Disc lub zestaw kina domowego ma wbudowane łącze sieciowe, zapoznaj się z dostarczoną z nim instrukcją obsługi.
  • Przed wykonywaniem czynności opisanych w tym rozwiązaniu upewnij się, że router bezprzewodowy jest podłączony do aktywnego szybkiego łącza internetowego i odpowiednio skonfigurowany. W przypadku pytań dotyczących łączności bezprzewodowej skontaktuj się z dostawcą Internetu (ISP).
  Obraz

  Aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe, wykonaj następujące czynności:

  1. Włącz odtwarzacz Blu-ray Disc.
  2. Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
  3. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
  4. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz opcję Network Settings (Ustawienia sieciowe).
  5. Naciśnij przycisk ENTER [RYS. 1].
  6. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz opcję Internet Settings (Ustawienia internetowe).
  7. Naciśnij przycisk ENTER.
  8. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz opcję Wireless [RYS. 2] (Bezprzewodowe).
  9. Naciśnij przycisk ENTER.
  10. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz odpowiedni sposób Wyboru ustawień sieci [RYS. 3].

   • Automatic Registration (WPS) (Rejestracja automatyczna (WPS)): Wybierz to ustawienie, jeśli podłączasz odtwarzacz do routera bezprzewodowej sieci LAN z funkcją WPS (Wi-Fi Protected Setup) i włączonymi zabezpieczeniami.
   • Access point scan (Wyszukiwanie punktów dostępu): Wybierz to ustawienie, jeśli odtwarzacz ma być podłączony do routera bezprzewodowej sieci LAN z funkcją WPS (Wi-Fi Protected Setup) bez zabezpieczeń lub routera bez funkcji WPS.
   • Manual Registration (Rejestracja ręczna): Ta opcja umożliwia zaawansowanym użytkownikom ręczne wprowadzenie wszystkich ustawień.
  11. Naciśnij przycisk ENTER, aby umożliwić odtwarzaczowi wyszukanie dostępnych sieci.

   UWAGA: Proces ten może trwać kilka minut. Zależy to od różnych czynników, takich jak siła sygnału i liczba sieci bezprzewodowych w bezpośrednim zasięgu.

  12. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz odpowiedni punkt dostępu.
  13. Naciśnij przycisk ENTER.
  14. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz odpowiednie ustawienie zabezpieczenia.
  15. Naciśnij przycisk ENTER.
  16. Ponownie naciśnij przycisk ENTER.
  17. Używając przycisków ze strzałkami, wprowadź na klawiaturze ekranowej [RYS. 4] klucz WEP lub WPA.

   UWAGI:

   • Klucz zabezpieczający zawsze jest wyświetlany jako osiem gwiazdek.
   • Jeżeli klucz WEP lub WPA zawiera wielkie litery, konieczne może być wykonanie dodatkowej czynności. Aby zmienić wielkość liter na klawiaturze, naciśnij czerwony przycisk na pilocie. Przycisk ten na przemian zmienia wielkość liter (małe/wielkie).
  18. Wybierz opcję Finish [RYS. 5] (Zakończ).
  19. Naciśnij przycisk ENTER.
  20. Naciśnij przycisk ze strzałką w prawo, aby kontynuować.
  21. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz sposób wprowadzania adresu IP: Auto Acquisition (Uzyskiwany automatycznie) lub Manual (Ręcznie).

   UWAGA: Brak opcji Manual (Ręcznie) w niektórych modelach oznacza, że nie można ręcznie ustawić adresu IP.
  22. Naciśnij przycisk ENTER.
  23. Jeżeli wybrana została opcja Manual (Ręcznie), wykonaj poniższe czynności; w przeciwnym razie przejdź do czynności 24.
   1. Używając przycisków ze strzałkami, wprowadź na klawiaturze ekranowej adres IP.
   2. Wybierz opcję Finish (Zakończ).
   3. Naciśnij przycisk ENTER.
  24. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz sposób ustawiania serwera DNS: Auto (Automatycznie) lub Manual (Ręcznie).
  25. Naciśnij przycisk ENTER.
  26. Jeżeli wybrana została opcja Manual (Ręcznie), wykonaj poniższe czynności; w przeciwnym razie przejdź do czynności 27.
   1. Używając przycisków ze strzałkami, wprowadź na klawiaturze ekranowej adres serwera DNS.
   2. Wybierz opcję Finish (Zakończ).
   3. Naciśnij przycisk ENTER.
  27. Przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wskaż, czy używany jest serwer proxy.
  28. Naciśnij przycisk ENTER.
  29. Jeżeli wybrana została opcja Manual (Ręcznie), wykonaj poniższe czynności; w przeciwnym razie przejdź do czynności 30.
   1. Używając przycisków ze strzałkami, wprowadź na klawiaturze ekranowej adres serwera proxy.
   2. Wybierz opcję Finish (Zakończ).
   3. Naciśnij przycisk ENTER.
  30. Aby sprawdzić, czy ustawienia są prawidłowe, przyciskiem ze strzałką w górę lub ze strzałką w dół wybierz opcję Perform (Wykonaj).
  31. Naciśnij przycisk ENTER.
  32. Po zakończeniu diagnostyki naciśnij przycisk ENTER, aby zakończyć proces konfiguracji.