Identyfikator artykułu : 00159512 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Odtwarzacz Blu-ray Disc nie rozpoznaje zewnętrznego dysku twardego

  Odtwarzacz Blu-ray Disc® może nie rozpoznawać zewnętrznego dysku twardego (HDD) z poniższych powodów.

  • Odtwarzacz Blu-ray Disc może odczytać tylko pierwszą partycję na zewnętrznym dysku twardym. Obsługiwany system partycji to MBR. System GPT nie jest obsługiwany.
  • Istnieje możliwość, że system plików zewnętrznego dysku twardego jest uszkodzony lub nieobsługiwany lub że sam zewnętrzny dysk twardy nie jest obsługiwany.
  • Zewnętrzny dysk został sformatowany w formacie exFAT. Odtwarzacz Blu-ray Disc obsługuje tylko formaty FAT32 i NTFS.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności.

  1. Odłącz zewnętrzny dysk twardy.
  2. Wyłącz odtwarzacz Blu-ray Disc™.
  3. Ponownie podłącz zewnętrzny dysk twardy.
  4. Włącz odtwarzacz Blu-ray Disc™.
  5. Jeśli odtwarzacz Blu-ray Disc nadal nie rozpoznaje zewnętrznego dysku twardego, sformatuj go.

  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Przed wykonaniem formatu upewnij się, że utworzono kopię zapasową plików z zewnętrznego dysku twardego.