Identyfikator artykułu : 00138006 / Ostatnia modyfikacja : 18.12.2018Drukowanie

Ustawienie Auto Picture Mode (Tryb obrazu automatycznego) jest nieaktywne i nie można go wybrać

    Z funkcji Auto Picture Mode (Tryb obrazu automatycznego) można korzystać tylko w wejściu HDMI. Funkcja Auto Picture Mode (Tryb obrazu automatycznego) jest niedostępna w innych wejściach.