Identyfikator artykułu : 00152160 / Ostatnia modyfikacja : 23.07.2018Drukowanie

Kiedy używana jest funkcja Google Cast, nie można korygować jakości obrazu lub dźwięku

  Włączenie funkcji Google Cast uniemożliwia korygowanie jakości obrazu lub dźwięku. Są one regulowane na podstawie ustawień w serwisie YouTube, Google Play Movies & TV itp. Aby je skorygować, wykonaj poniższe czynności (jako przykład wykorzystano serwis YouTube).

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Z kategorii Aplikacje wybierz opcję YouTube.
  3. Odtwórz dowolne nagranie.
  4. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  5. Aby skorygować ustawienia obrazu lub dźwięku, wybierz odpowiednio opcję Ustawienia obrazu lub Ustawienia dźwięku.
  6. Ponownie spróbuj użyć funkcji Google Cast i sprawdź, czy ustawienia obrazu i dźwięku zostały skorygowane.