Identyfikator artykułu : 00139100 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Jak korzystać z Google Cast na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

  Sprawdź najpierw, czy:

  • telewizor i urządzenie mobilne podłączone do tej samej sieci;
  • funkcja Google Cast jest dostępna na stronie Wybierz aplikację mobilną;
  • na urządzeniu mobilnym jest uruchomiona najnowsza wersja aplikacji obsługującej Google Cast;
  • urządzenie z systemem Android ma zainstalowaną wersję Android 2.3 lub nowszą (tylko wtedy możesz korzystać z funkcji Cast);
  • urządzenia iPhone, iPad lub iPod Touch mają zainstalowany system iOS 7.0 lub nowszy (tylko wtedy możesz korzystać z funkcji Cast).

  UWAGA: przesyłanie treści z przeglądarki Google Chrome  na urządzeniach mobilnych nie jest obecnie obsługiwane

  Aby przesłać wideo, program telewizyjny lub strony internetowe z aplikacji obsługującej Google Cast zainstalowanej na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub Apple iOS na telewizor Sony z systemem Android, postępuj w następujący sposób:

  1. Uruchom na urządzeniu mobilnym aplikację obsługującą Google Cast.  
  2. Na ekranie aplikacji dotknij ikony Google Cast.

   Telefon obsługujący Google Cast

  3. Wybierz model telewizora z systemem Android.
  4. Dotknij przycisku Play (odtwórz), aby uruchomić odtwarzanie.

   Google Cast — odtwarzanie

   UWAGI
   :
  • Dotknięcie przycisku Play powoduje, że wideo odtwarzane z aplikacji zostanie wyświetlone na ekranie telewizora.
  • Pokazaną na przykładzie w kroku 4 aplikacją Google Cast jest YouTube.