Identyfikator artykułu : 00124539 / Ostatnia modyfikacja : 24.03.2019

Telewizor nie jest wykrywany jako urządzenie Google Cast

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli występuje jedna z wymienionych poniżej sytuacji, zapoznaj się z listą czynności zamieszczoną pod spodem:

 • Telewizor z platformą Sony Android TV nie jest rozpoznawany jako urządzenie Google Cast.
 • Na urządzeniu mobilnym wyświetlana jest ikona „Cast” i wykrywany jest model telewizora, ale pojawia się komunikat o błędzie „There was a problem connecting to XXX-XXXXX” (Wystąpił problem z połączeniem z XXX-XXXXX (nazwa modelu)), a połączenie nie jest możliwe.

  UWAGA: Każdy z poniższych kroków może pomóc w rozwiązaniu problemu. Sprawdź działanie funkcji Google Cast po wykonaniu każdej czynności.

Upewnij się, że urządzenie i telewizor są podłączone do tej samej sieci domowej.

Upewnij się również, że urządzenie i telewizor mają prawidłowe ustawienia czasu.

Ustawianie metody pobierania danych o czasie

Jeśli telewizor jest podłączony do sieci:

 1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
 2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 3. W kategorii SYSTEM PREFERENCES (PREFERENCJE SYSTEMU) wybierz opcję Date & time (Data i godzina).
 4. Wybierz dla opcji Automatic date & time (Automatyczna data i godzina) ustawienie On (Włącz).
 5. Wybierz dla opcji Time synchronization (Synchronizacja czasu) ustawienie Use network-provided time (Użyj czasu z sieci).

Jeśli telewizor nie jest podłączony do sieci:

 1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
 2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 3. W kategorii SYSTEM PREFERENCES (PREFERENCJE SYSTEMU) wybierz opcję Date & time (Data i godzina).
 4. Wybierz dla opcji Automatic date & time (Automatyczna data i godzina) ustawienie Off (Wyłącz).
 5. Ręcznie ustaw wartości w polach Time (Godzina) i Date (Data).