Identyfikator artykułu : 00124539 / Ostatnia modyfikacja : 07.09.2023Drukowanie

Nie działa przesyłanie (casting) ze smartfona lub komputera na telewizor

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

  UWAGA: W przypadku telewizorów z platformą Google TV™ funkcja przesyłania nie działa, gdy telewizor pracuje w trybie Podstawowy (czyli gdy użytkownik nie jest zalogowany na konto Google).

  Możliwe objawy

  • Telewizor z platformą Android TV™ nie jest rozpoznawany jako urządzenie z technologią Google Chromecast™ built-in.
  • Na urządzeniu mobilnym nie pojawia się ikona Przesyłanie .
  • Ikona Przesyłanie pojawia się na urządzeniu mobilnym i wykrywany jest model telewizora, ale przesyłanie nie działa.
  • Pojawia się komunikat o błędzie There was a problem connecting to XXX-XXXXX (Model name) (Wystąpił problem z połączeniem z XXX-XXXXX (nazwa modelu)), ale połączenie nie jest możliwe, mimo że pojawia się ikona przesyłania.

  1. Sprawdź, czy przyczyną problemu nie jest sieć Wi-Fi i ustawienie zegara

  • Upewnij się, że urządzenie przesyłające (smartfon lub komputer) i telewizor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
  • Zrestartuj router sieci bezprzewodowej. (Odłącz router od zasilania, odczekaj około 30 sekund i podłącz go na nowo.)
  • Upewnij się, że w urządzeniu przesyłającym i telewizorze jest nastawiona ta sama, poprawna godzina. Nastawianie daty i godziny w telewizorze opisano w następującym artykule: Jak nastawić datę i godzinę

  2. Uruchom ponownie aplikację, telefon, komputer lub telewizor

  • Zamknij aplikację, której chcesz użyć do przesyłania, po czym ponów próbę.
  • Uruchom ponownie telewizor. W tym celu przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania na pilocie, po czym wybierz opcję Uruchom ponownie.
  • Możesz też wyłączyć przewód zasilający telewizora z gniazdka sieci energetycznej, odczekać 30 sekund i podłączyć go na nowo.
  • Uruchom ponownie smartfon lub komputer i spróbuj ponownie.

  3. Sprawdź ustawienia aplikacji w telewizorze

  Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany

  Wyczyść dane dwóch aplikacji wykorzystywanych przez funkcję przesyłania: Android System WebView i Chromecast built-in.

  • Wyświetl ekran Ustawienia. Jak uzyskać dostęp do Ustawień

  Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora: UWAGI:

  • Wybierz opcje Aplikacje Zobacz wszystkie aplikacje Pokaż aplikacje systemowe — aplikacje Funkcja przesyłaniaWyczyść daneOK. (Android 9 lub nowszy)
  • Wybierz opcje Aplikacje — aplikacje Funkcja przesyłaniaWyczyść daneOK. (Android 8.0 lub wcześniejszy)
  • Wykonaj te same czynności dla aplikacji Android System WebView i Chromecast built-in.

  Upewnij się, że nie jest wyłączona aplikacja Chromecast built-in lub Google Cast Receiver.

  • Wyświetl ekran Ustawienia. Jak uzyskać dostęp do Ustawień

  Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:

  • Wybierz opcje Aplikacje Zobacz wszystkie aplikacje Pokaż aplikacje systemoweChromecast built-in lub Google Cast ReceiverWłącz. (Android™ 9 lub nowszy)
  • Wybierz opcje Aplikacje Chromecast built-in lub Google Cast ReceiverWłącz. (Android 8.0 lub wcześniejszy)

  Odinstaluj aktualizacje aplikacji Android System WebView i Chromecast built-in

  Aby odinstalować aktualizacje aplikacji Android System WebView i Chromecast built-in, wykonaj poniższe czynności.

  Wyświetl ekran Ustawienia. Jak uzyskać dostęp do Ustawień

  Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:

  • Wybierz opcje Aplikacje Zobacz wszystkie aplikacje Pokaż aplikacje systemoweAndroid System WebViewOdinstaluj aktualizacjeOK. (Android 9 lub nowszy)
  • Wybierz opcje Aplikacje Android System WebViewOdinstaluj aktualizacjeOK. (Android 8.0 lub wcześniejszy)

  Wykonaj te same czynności dla aplikacji Chromecast built-in. Po odinstalowaniu aplikacji wyłącz przewód zasilający telewizora z gniazdka sieci energetycznej, odczekaj 30 sekund i podłącz go na nowo.
  Po zresetowaniu w ten sposób przejdź do sklepu Google Play i zaktualizuj dwie powyższe aplikacje do najnowszej wersji.


  4. Zresetuj i zaktualizuj telewizor