Identyfikator artykułu : 00123498 / Ostatnia modyfikacja : 01.08.2018

Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Dzięki aktualizacji oprogramowania telewizora uzyskasz dostęp do najnowszych funkcji i rozwiążesz niektóre problemy.

WAŻNE:

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączaj telewizora ani nie odłączaj jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
 • Zatrzymaj nagrywanie przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania układowego.

Czynności, które trzeba wykonać w celu zaktualizowania oprogramowania, różnią się w zależności od modelu telewizora. 

W przypadku modeli Android TV:

Więcej informacji można znaleźć w najczęściej zadawanych pytaniach:

Jak zaktualizować oprogramowanie układowe i inne w telewizorze Sony Android TV?

W przypadku innych modeli:

Sposób aktualizowania oprogramowania telewizora różni się w zależności od tego, czy jest on połączony z Internetem, czy nie.

Jeśli telewizor jest połączony z Internetem:
Wybranie opcji Software Update (Aktualizacja oprogramowania) spowoduje automatyczne pobranie z Internetu najnowszej wersji oprogramowania i zainstalowanie aktualizacji.

Czynności, które trzeba wykonać w celu zaktualizowania oprogramowania, różnią się w zależności od modelu telewizora.

UWAGA: Podczas próby uzyskania dostępu do usług Internet Video na ekranie może pojawić się komunikatSoftware Update Required (Wymagana aktualizacja oprogramowania).  Jeśli tak się stanie, wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie telewizora.
Aby rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania, naciśnij na pilocie przycisk HOME (Strona główna).  Następnie w zależności od treści wyświetlanych na ekranie wykonaj odpowiednie czynności:

 • Jeśli w prawym górnym rogu ekranu jest widoczna ikona ikona (Help — Pomoc):
 1. Wybierz ikonę ikona (Help — Pomoc).
 2. Wybierz opcję Customer Support (Obsługa klienta).
 3. Wybierz opcję Software Update Notification (Powiadamianie o aktualizacjach oprogramowania).
 4. Wybierz opcję Yes (Tak), aby rozpocząć instalację aktualizacji.
 • Jeśli w prawym górnym rogu ekranu NIE MA ikony  ikona (Help — Pomoc):
 1. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 2. Wybierz opcję Setup (Ustawienia) lub Product Support (Pomoc techniczna).
 3. Wybierz opcję Software Update Notification (Powiadamianie o aktualizacjach oprogramowania).
 4. Wybierz opcję Yes (Tak), aby rozpocząć instalację aktualizacji.
 • Jeśli opcja Software Update (Aktualizacja oprogramowania) nie jest dostępna w menu:

Niektóre starsze modele telewizorów nie są wyposażone w funkcję umożliwiającą sprawdzenie dostępności aktualizacji. W ich przypadku widoczne są opcje Automatyczne pobieranie aktualizacji .  Upewnij się, że dla tej opcji wybrano ustawienie On (Włączone) (jeśli jest dostępne). Po wybraniu dla tej opcji ustawienia On (Włączone) telewizor, działając w trybie czuwania, będzie automatycznie wyszukiwać aktualizacje oprogramowania, a następnie informować o możliwości ich zainstalowania. 

UWAGA:

Jeśli telewizor nie jest połączony z Internetem:

Po wybraniu dla opcji Automatic software update (Automatyczne aktualizowanie oprogramowania) ustawienie On (Włączone) telewizor będzie automatycznie pobierał dostępne aktualizacje za pośrednictwem fal telewizyjnych.
Jak pobrać automatyczne aktualizacje oprogramowania?

Aby jak najszybciej zaktualizować oprogramowanie telewizora, bezpłatnie pobierz jego najnowszą wersję ze strony internetowej pomocy technicznej firmy Sony. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, następnie zapisz aktualizację do pamięci USB i zainstaluj w telewizorze:

 1. W polu wyszukiwania na stronie głównej witryny pomocy technicznej firmy Sony wpisz nazwę modelu telewizora.  Jeśli nie pamiętasz numeru modelu, znajdziesz go na naklejce z tyłu telewizora, w jego lewym dolnym rogu.


   
 2. Przejdź do sekcji „Pliki do pobrania” i kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Postępując zgodnie z instrukcją na stronie internetowej, pobierz aktualizację do pamięci USB, a następnie zainstaluj ją w telewizorze


UWAGA:

 • Aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem strony internetowej pomocy technicznej firmy Sony jest możliwa tylko wtedy, gdy telewizor obsługuje funkcję aktualizowania oprogramowania za pośrednictwem pamięci USB.
 • W przypadku telewizorów, które nie obsługują funkcji aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem pamięci USB (często są to starsze modele), niezbędna jest pomoc serwisu.