Identyfikator artykułu : 00083399 / Ostatnia modyfikacja : 07.08.2017Drukowanie

Na telewizorze palą się albo migają lampki w kolorze czerwonym, zielonym lub pomarańczowym.

  U dołu, z przodu telewizorów Sony znajdują się lampki lub diody kontrolne. Informują one o stanie telewizora lub o włączeniu pewnych funkcji.

  UWAGA: Informacji dotyczących konkretnego modelu telewizora należy szukać w jego instrukcji obsługi.

  Obraz 

  1. Czujnik światła
  2. Czujnik pilota
  3. Obraz wyłączony/Programator
   Świeci na zielono po wybraniu funkcji Obraz wyłączony.
   Świeci na pomarańczowo po nastawianiu programatora.
   Świeci i/lub miga na pomarańczowo podczas aktualizacji oprogramowania.
  4. Czuwanie
   Świeci na czerwono, gdy telewizor pozostaje w trybie czuwania, trybie energooszczędnym PC oraz w czasie aktualizacji oprogramowania.
  5. Zasilanie
   Świeci na zielono, gdy telewizor jest włączony.


  Czerwony

   Błąd systemowy:

  • W niektórych modelach czerwona dioda LED pali się na stałe, gdy telewizor jest wyłączony. Jest to wskazanie normalnego stanu telewizora.
  • Jeśli czerwona dioda LED miga, a telewizor nie działa prawidłowo, informuje to o wykrytym problemie. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej prosimy o podjęcie próby przywrócenia działania telewizora przez wykonanie poniższych czynności.
   1. Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający od gniazdka sieci energetycznej.
   2. Odczekaj 5 minut i podłącz go z powrotem.
   3. Ponownie włącz telewizor.
   4. Wciąż nie działa? Skontaktuj się z nami.

  • UWAGA: Miganie po 8 razy — w pewnych modelach miganie czerwonej diody LED z przodu telewizora w seriach po 8 razy oznacza, że należy wykonać specjalną procedurę resetowania. Problem ten występuje w określonych modelach, a rozwiązać go można, wykonując te czynności  (prosimy o sprawdzenie w odpowiedzi, czy dotyczy ona posiadanego modelu).

  Pomarańczowy/Bursztynowy

   


   Programator:

  • Stały kolor pomarańczowy/bursztynowy oznacza, że w telewizorze działa programator czasowy.
   • Timer wyłączania — telewizor wyłączy się po zadanym czasie
   • Timer włączania/wyłączania — włącza i wyłącza telewizor o określonej godzinie
  • UWAGA: Timery/programatory można nastawiać, przestawiać, włączać i wyłączać w menu Ustawienia telewizora.

   Aktualizacja oprogramowania:

  • Miganie w kolorze pomarańczowym/bursztynowym oznacza, że telewizor odbiera aktualizację oprogramowania. Dzieje się tak tylko wówczas, gdy telewizor jest podłączony do aktywnego, szybkiego łącza internetowego.
   • Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać telewizora ani odłączać jego zasilania.
   • W czasie pobierania/instalacji aktualizacji nie działa pilot.
   • Pobieranie i instalacja aktualizacji mogą potrwać kilka minut. Prosimy o cierpliwość. Po zakończeniu aktualizacji telewizor z powrotem zacznie działać normalnie.
    UWAGA: Podczas aktualizacji telewizor nie reaguje na sygnały z pilota. Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut.

  Zielony

   


   Miganie w czasie uruchamiania telewizora:

  • Zapalona na stałe zielona dioda LED oznacza, że telewizor jest włączony. Ekran może pozostawać pusty, nawet gdy telewizor jest włączony. Dzieje się tak wtedy, gdy do aktualnie wybranego wejścia nie jest doprowadzony żaden sygnał. Spróbuj wybrać inne wejście, naciskając przycisk INPUT lub TV/VIDEO na pilocie.
  • Migająca lub zielona dioda LED oznacza w niektórych modelach odbiór sygnałów z pilota.

  Lampki zgaszone

       


   Normalny stan: