Identyfikator artykułu : 00126315 / Ostatnia modyfikacja : 22.10.2021Drukowanie

Na telewizorze palą się albo migają lampki w kolorze czerwonym, zielonym lub pomarańczowym.

  UWAGA: W przypadku telewizorów Sony z platformą Android TV™ lub wymienionych poniżej telewizorów należy zapoznać się z artykułem podanym poniżej.
  Serie KDLxxW7xxB, KDLxxW8xxB, KDLxxW9xxB, KDxxX8xxxB, KDxxX9xxxB, W70xC i W78xC.
  Dioda podświetlenia LED pod ekranem pali się lub miga w różnych kolorach.

  Lampki kontrolne LED znajdują się zwykle z przodu, na dole telewizora. Nowsze telewizory mogą być wyposażone w więcej niż jedną lampkę. Jedna z lampek może zmieniać kolor, wskazując różne stany lub włączenie pewnych funkcji.

  Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby sprawdzić typowe znaczenia lampek kontrolnych i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów.

  Czerwony


   Błąd systemowy:

  • Jeśli miga czerwona dioda LED, a telewizor nie działa prawidłowo, informuje to o wykrytym problemie. W większości przypadków miganie czerwonej diody LED oznacza konieczność naprawy.
  • Znaczenie kodów przekazywanych miganiem zależy od modelu telewizora. W większości przypadków lampka miga od 2 do 8 razy.
  • Jeśli miga czerwona dioda LED, w wyeliminowaniu problemu może pomóc poniższa procedura. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, a czerwona dioda LED nadal miga, należy policzyć liczbę mignięć i skontaktować się z działem pomocy technicznej.

   UWAGA: miganie po 8 razy — w pewnych modelach miganie czerwonej diody LED z przodu telewizora w seriach po 8 razy oznacza, że należy wykonać specjalną procedurę resetowania. Problem ten występuje w określonych modelach, a rozwiązać go można, wykonując te czynności (prosimy o sprawdzenie w odpowiedzi, czy dotyczy ona posiadanego modelu).
   1. Wyłącz telewizor i włącz go na nowo
    Jeśli telewizor nie reaguje na sygnały z pilota lub na naciśnięcie przycisku zasilania lub jeśli problem pozostaje nierozwiązany, odłącz telewizor od gniazdka sieci energetycznej. W przypadku telewizora projekcyjnego lub projektora odczekaj 3 minuty. W przypadku innych telewizorów odczekaj 1 minutę. Z powrotem podłącz telewizor do sieci energetycznej i włącz go.
    UWAGI:
    • Jeśli telewizor jest podłączony do rozgałęziacza lub listwy przeciwprzepięciowej, włącz go bezpośrednio do ściennego gniazdka sieci energetycznej. Jeśli problem zniknie, jego przyczyną jest rozgałęziacz lub listwa przeciwprzepięciowa, a nie telewizor.
    • Telewizory projekcyjne i projektory muszą wystygnąć przed ponownym włączeniem. Może to oznaczać, że na ich włączenie trzeba będzie zaczekać kilka minut dłużej.
   2. Oczyść i udrożnij otwory wentylacyjne i szczeliny w obudowie telewizora
    Upewnij się, że ilość miejsca wokół obudowy telewizora jest wystarczająca do zapewnienia cyrkulacji powietrza.
   3. Wyłącz telewizor i odłącz wszystkie urządzenia
    Wyłącz telewizor i odłącz wszystkie podłączone do niego urządzenia. Po odłączeniu wszystkich urządzeń ponownie włącz telewizor i sprawdź, czy miga dioda LED.
    Jeśli nie, problem może być związany w podłączonymi urządzeniami.
    Jeśli dioda wciąż miga, przejdź do czynności 4.
   4. Zaktualizuj oprogramowanie telewizora do najnowszej wersji
    Jeśli telewizor jest połączony z Internetem, naciśnij przycisk Home lub Menu na pilocie, aby przejść do menu ustawień. Opcja „Aktualizacja oprogram.” znajduje się zwykle w menu Pomoc dotycząca produktu lub Kontakt z Sony.
    Informację o dostępności aktualizacji oprogramowania (firmware) telewizora można też znaleźć na naszej stronie pomocy technicznej. Jeśli aktualizacja jest dostępna, zamieszczony będzie także opis jej instalacji.
    UWAGI:
    • W pewnych modelach z funkcjami internetowymi jedyną możliwością jest włączenie funkcji Automatyczne pobieranie oprogramowania i umożliwienie telewizorowi aktualizowania się. Jeśli masz do wyboru tylko to ustawienie, ustaw je na Wł.
    • Starsze telewizory kineskopowe i telewizory, których nie można podłączyć do Internetu, nie mają funkcji sprawdzania aktualizacji oprogramowania lub mogą nie dawać możliwości aktualizacji.
   5. Inne elementy, które należy sprawdzić w przypadku określonych produktów
    • Niektóre telewizory Sony mają jednostkę sygnałową (tuner) i osobny ekran. Jeśli masz taki telewizor, upewnij się, że przewód łączący jednostkę sygnałową z wyświetlaczem jest prawidłowo podłączony.
    • W przypadku telewizorów projekcyjnych lub projektorów należy się upewnić, że osłona/drzwiczki komory na lampę są starannie zamknięte.

  Pomarańczowy/
  Bursztynowy


   Programator:

  • Stały kolor pomarańczowy/bursztynowy oznacza, że w telewizorze działa programator czasowy.
   • Timer wyłączania — telewizor wyłączy się po zadanym czasie
   • Timer włączania/wyłączania — włącza i wyłącza telewizor o określonej godzinie
  • UWAGA: Timery/programatory można nastawiać, przestawiać, włączać i wyłączać w menu Ustawienia telewizora.

   Aktualizacja oprogramowania:

  • W przypadku migania lampki pomarańczowej/bursztynowej na wyświetlaczach LCD i plazmowych, które mają oddzielną jednostkę sygnałową (tuner), upewnij się, że przewód łączący jednostkę sygnałową z wyświetlaczem jest prawidłowo podłączony.
  • W przypadku innych telewizorów migająca lampka pomarańczowa/bursztynowa oznacza, że telewizor odbiera aktualizację oprogramowania. Dzieje się tak tylko wówczas, gdy telewizor jest podłączony do aktywnego, szybkiego łącza internetowego.
   • Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać telewizora ani odłączać jego zasilania.
   • W czasie pobierania/instalacji aktualizacji nie działa pilot.
   • Pobieranie i instalacja aktualizacji mogą potrwać kilka minut. Prosimy o cierpliwość. Po zakończeniu aktualizacji telewizor z powrotem zacznie działać normalnie.

  Zielony


   Miganie w czasie uruchamiania telewizora:

  • W czasie włączania się telewizora może migać lampka zielona lub biała. Jest to normalne. Miganie ustanie po włączeniu się telewizora. Jeśli lampka stale miga, a telewizor nie włącza się, lub jeśli telewizor włącza się, po czym wyłącza i proces zaczyna się od nowa, wyłącz telewizor z gniazdka sieci energetycznej na 3 minuty, po czym podłącz go z powrotem i ponów próbę. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, telewizor wymaga naprawy.
  • Jeśli miga lampka zielona lub biała, a następnie zaczyna migać lampka czerwona, wykonaj opisane powyżej czynności przewidziane dla migającej lampki czerwonej.


   Stałe świecenie lub miganie, gdy telewizor jest włączony:

  • Zapalona na stałe lampka zielona lub biała oznacza, że telewizor jest włączony.
  • Miganie lampki zielonej lub białej po naciśnięciu przycisku na pilocie świadczy o tym, że telewizor odbiera sygnał z pilota. Pewne telewizory nie mają tej funkcji.

   UWAGA: niektóre nowsze telewizory mają białą lampkę LED pod ekranem, pośrodku jego szerokości. Lampkę tę można wyłączyć w ustawieniach systemowych.

  Biały

  Lampka
  lampy


   Wymień lampę (dotyczy tylko telewizorów projekcyjnych lub projektorów):

  • Jeśli miga lampka lampy, lampa przepaliła się i trzeba ją wymienić.
  • Podczas wymiany lampy nie wolno dotykać szklanej powierzchni. W razie przypadkowego dotknięcia powierzchni lampy należy zmyć wszelkie pozostałości tłuszczu ściereczką nasączoną alkoholem. W przeciwnym razie okres eksploatacji lampy może ulec skróceniu.
  • Starannie zamknij i zabezpiecz osłonę/drzwiczki komory na lampę.

  Brak lampek


   Normal:

  • Telewizor jest wyłączony lub odłączony od sieci energetycznej.
  • W niektórych telewizorach może to oznaczać, że wyłączony jest przełącznik trybu energooszczędnego z boku telewizora. Jeśli posiadany telewizor ma taki przełącznik, trzeba go włączyć, aby móc używać telewizora.