Identyfikator artykułu : 00126315 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2019

Telewizor sam się wyłącza i włącza, uruchamia ponownie, lub lampka czuwania miga osiem razy

  WAŻNE: Odpowiedź ta dotyczy jedynie przypadku, gdy lampka czuwania miga 8 razy. Jeśli liczba błysków jest inna, zobacz tę odpowiedź .

  Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, jeśli telewizor sam się wyłącza i włącza, uruchamia ponownie, lub lampka czuwania miga osiem (8) razy.

  WAŻNE: Procedura obejmuje odłączenie modemu, routera lub innych urządzeń internetowych, które są podłączone do telewizora.

  1. Odłącz telewizor od sieci.
   • Jeśli korzystasz z połączenia przewodowego, odłącz przewód LAN.
   • Jeśli korzystasz z połączenia bezprzewodowego, wyłącz router i modem.
   • Jeśli korzystasz z adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN (UWABR100), odłącz go od telewizora.
  2. Wyłącz i włącz zasilanie telewizora.
  3. Przywróć ustawienia fabryczne .

   UWAGI:

   • Jeśli nie pojawi się komunikat Reset, a telewizor się wyłączy i włączy, lub jeśli procedura resetu nie rozpocznie się natychmiast po pojawieniu się obrazu lub informacji na wyświetlaczu, reset nie odbędzie się prawidłowo. W takiej sytuacji należy rozpocząć procedurę ponownie.
   • Jeśli procedura resetowania została wykonane prawidłowo, pojawi się ekran konfiguracji początkowej.
  4. Wykonaj konfigurację początkową.

   UWAGA: Podczas konfiguracji początkowej omiń Konfigurację sieci oraz Konfigurację przedłużacza pilota.

  5. Ręcznie podłącz telewizor do Internetu.
  6. Wykonaj aktualizację oprogramowania systemowego (układowego).

   UWAGA:
   Jeśli nie można dokonać aktualizacji za pośrednictwem telewizora, można też pobrać aktualizacje z niniejszej witryny.
  7. Ponownie przywróć ustawienia fabryczne.
  8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację początkową.