Identyfikator artykułu : 00281432 / Ostatnia modyfikacja : 22.09.2022Drukowanie

Na telewizorze pojawiają się „duszki” lub podwójne obrazy

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.


  Przykład „duszków” lub podwójnego obrazu na telewizorze.

  Na początku

  Jeśli na telewizorze pojawiają się „duszki” lub podwójne obrazy, należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

  • W przypadku oglądania w trybie 3D programu bez efektu 3D, na telewizorze pojawi się podwójny obraz. Upewnij się, że funkcja 3D telewizora jest wyłączona. Naciśnij przycisk 3D na pilocie i wybierz opcję Wył. Informacji, czy telewizor jest zgodny z obrazem 3D, należy szukać w jego instrukcji obsługi. Instrukcje obsługi są dostępne w witrynie pomocy technicznej.
  • Długotrwałe wyświetlanie statycznego obrazu może spowodować powstanie obrazu szczątkowego. Z czasem ekran powraca do normalnego stanu. Zjawisko to stanie się mniej zauważalne po kilku minutach pracy telewizora.
  • Jeśli telewizor pracuje w bardzo niskiej temperaturze, mogą wystąpić opóźnienia w obrazie albo ciemny ekran. Jest to normalne. Kiedy temperatura wzrośnie, ekran powróci do normalnego stanu.

  Jak rozwiązywać problemy z „duszkami” lub podwójnym obrazem

  1. Upewnij się, że przewód wideo jest starannie podłączony do telewizora i urządzenia źródłowego.
  2. Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne lub zasilane z baterii, które mogą wytwarzać zakłócenia o częstotliwościach radiowych (RF).
  3. Zresetuj telewizor:
   1. Wyłącz zasilanie telewizora.
   2. Wyłącz przewód zasilający telewizora z gniazdka sieci energetycznej. Po odłączeniu zasilania odczekaj 30 sekund.
   3. Z powrotem włącz przewód zasilający do gniazdka sieci energetycznej.
   4. Włącz zasilanie telewizora.
  4. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, spróbuj włączyć przewód zasilający do innego gniazdka sieci energetycznej.
  5. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, telewizor może wymagać naprawy.