Identyfikator artykułu : 00096094 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2019Drukowanie

Obrazy zapisane w folderze innym niż DCIM nie pojawiają się w kategorii zdjęć (Discover Photo).

    Gdy do aparatu jest włożona karta pamięci, urządzenie tworzy folder DCIM, w którym są zapisywane wszystkie zdjęcia. Ten telewizor odczytuje zdjęcia zapisane w folderze DCIM. W celu zapewnienia prawidłowego odczytu zdjęć należy najpierw skopiować folder DCIM do folderu głównego urządzenia USB wraz z zapisanymi zdjęciami przed podłączeniem urządzenia do telewizora i otwarciem kategorii zdjęć (Discover Photo).