Identyfikator artykułu : 00123931 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2019

Jak wyświetlać zdjęcia oraz odtwarzać filmy i utwory muzyczne z urządzenia USB

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli chcesz wyświetlać zdjęcia albo odtwarzać filmy lub utwory muzyczne zapisane w urządzeniu USB, wykonaj poniższe czynności.

 1. Podłącz do telewizora urządzenie USB i je włącz.
  UWAGA: jeśli masz problem z podłączeniem aparatu cyfrowego lub kamery Handycam, zapoznaj się z zawartością poniższej strony.
  Telewizor nie odtwarza filmów z aparatu lub kamery poprzez połączenie USB.
 2. Naciśnij przycisk Home i wybierz ikonę  Obraz  (Media Server (Serwer multimedialny)), a następnie wybierz opcję USB.

  Obraz

 3. Po wybraniu pliku z listy rozpocznie się jego odtwarzanie.
  UWAGA:
  • W obszarze Media Type: (Typ nośnika:) po prawej stronie ekranu można przełączać opcje wyświetlania/odtwarzania: All (Wszystko), Photo (Zdjęcia), Music (Muzyka) lub Video (Wideo).
  • Więcej informacji o typach plików możliwych do wyświetlania/odtwarzania znajdziesz w instrukcji obsługi swojego produktu.

Jeśli chcesz wyświetlić listę folderów

 1. Jeśli możliwe do odtworzenia pliki, które znajdują się w urządzeniu USB, są aktualnie wyświetlane na liście, naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.
 2. Za pomocą przycisków ↑ ↓ wybierz opcję Folder View (Widok folderów).
 3. Lista zostanie zastąpiona przez widok folderów.
  UWAGA: jeśli chcesz zakończyć wyświetlanie ekranu Folder View (Widok folderów), wróć do menu Options (Opcje) i wybierz opcję Folder-less View (Widok bez folderów)