Identyfikator artykułu : 00124681 / Ostatnia modyfikacja : 02.03.2023Drukowanie

Jak wyświetlać zdjęcia oraz odtwarzać filmy i utwory muzyczne z urządzenia USB

  Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Podłącz urządzenie USB.
  3. Poczekaj, aż pojawi się na ekranie komunikat USB device is connected (Podłączono urządzenie USB).
  4. Wybierz opcję Album, Music (Muzyka) lub Video (Wideo).
  5. Naciskaj na pilocie przycisk strzałki w lewo, aby przenieść kursor do lewej krawędzi ekranu.
  6. W wyświetlonym menu wybierz opcję Folders (Foldery).

  UWAGA: jeśli wybrane materiały nie są wyświetlane ani odtwarzane, odłącz urządzenie USB od telewizora, a następnie podłącz je ponownie.