Identyfikator artykułu : 00101845 / Ostatnia modyfikacja : 26.01.2017

Dlaczego przesyłanie strumieniowe w aplikacji Netflix jest niskiej jakości?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Niskiej jakości lub niewyraźny obraz wideo podczas przesyłania strumieniowego w aplikacji Netflix może być spowodowany jakością połączenia internetowego lub ustawieniem konta użytkownika w aplikacji Netflix.

 • Na jakość połączenia może wpływać jednoczesne korzystanie z Internetu przez użytkownika, takie jak granie, udostępnianie plików lub przesyłanie strumieniowe innych plików wideo.

 • Jeśli używana sieć bezprzewodowa nie jest zabezpieczona, połączenie może być nieświadomie udostępniane innym osobom w pobliżu.

 • Możliwe, że dostawca usług internetowych użytkownika zapewnia połączenie o niższej prędkości niż zalecane 2,5 Mb/s.

 • Należy sprawdzić ustawienia jakości wideo konta w aplikacji Netflix.
  1. Na komputerze przejść do witryny aplikacji Netflix.
  2. Zalogować się na stronę, korzystając z adresu e-mail i hasła użytkownika.
  3. Kliknąć Your Account & Help [Twoje konto i pomoc].
  4. Kliknąć Manage Video Quality [Zarządzaj jakością wideo].
  5. Wybrać odpowiednią jakość.
   • Good quality [Dobra jakość] (do 0,3 GB na godz.)
   • Better quality [Lepsza jakość] (do 0,7 GB na godz.)
   • Best quality [Najlepsza jakość] (do 1 GB na godz. lub do 2,3 GB na godz. w jakości HD)

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów można znaleźć na stronie pomocy technicznej aplikacji Netflix.