Identyfikator artykułu : 00149334 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2019Drukowanie

Podczas transmisji strumieniowej Netflix Ultra HD obraz nie jest wyświetlany w jakości 4K.

  UWAGA: Usługa Nextflix 4K może nie być aktualnie dostępna w danym kraju. Dodatkowe informacje można znaleźć w centrum pomocy Netflix.

  Kolejne kroki tego rozwiązania służą jako pomoc w następujących sytuacjach:

  • Aplikacja Netflix Ultra HD nie odtwarza materiałów w rozdzielczości 4K.
  • Obraz w strumieniu Netflix 4K jest zniekształcony.
  • Nie można wyświetlić materiałów Netflix w jakości 4K.

  WAŻNE: Podczas normalnego użytkowania aplikacji Netflix rozdzielczość wyświetlanych materiałów wideo może być początkowo niższa. Obejmuje to momenty odtwarzania po przewinięciu materiału wideo. Po kilku chwilach odtwarzania jakość wideo zwiększy się w zależności od prędkości sieci.

  1. W przypadku transmisji strumieniowej materiałów Netflix Ultra HD upewnij się, że zostały spełnione odpowiednie warunki.
   • Telewizor lub odtwarzacz multimedialny 4K zgodny z transmisja strumieniowa Ultra HD w serwisie Netflix.
   • Abonament w serwisie Netflix obejmujący transmisję strumieniową w jakości HD.  Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące abonamentu oraz możliwości jego zmiany, skontaktuj się z serwisem Netflix.
   • Stabilna prędkość połączenia z Internetem wynosząca co najmniej 25 Mb/s.
   • Upewnij się, że ustawiono wysoka jakosc transmisji strumieniowej.
   • Sprawdź, czy został wybrany film lub program w jakości Ultra HD 4K.
  2. UWAGI:

   • Jeśli telewizor obsługuje transmisję strumieniową Netflix Ultra HD, na ekranie Netflix pojawi się ta informacja.
      Wybieranie materiałów UltraHD 4K
   • Do wybrania treści 4K można także użyć funkcji wyszukiwania dostępnej w serwisie Netflix.
    1. Kliknij ikonę Search (Szukaj).
       Ikona Search (Szukaj)
    2. W oknie wyszukiwania wprowadź ciąg 4K.
       Okno Search (Szukaj)
    3. Wybierz żądany tytuł.
     Tytuł 4K
     UWAGA: Ikony z logo Netflix są treścią przykładową.
  3. Sprawdź rozdzielczość materiału wideo, naciskając przycisk Display na pilocie telewizora.
    Sprawdzanie rozdzielczości

   UWAGA: Jeśli po naciśnięciu przycisku Display rozdzielczość jest niższa niż 4K, poczekaj chwilę, aby umożliwić aplikacji zwiększenie prędkości i rozpoczęcie odtwarzania w wyższej rozdzielczości. To normalny sposób działania tej aplikacji.  Poniższy obraz stanowi przykład tego stopniowego zwiększania rozdzielczości.
   Sprawdzanie rozdzielczości – od niskiej do wysokiej

  Jeśli rozdzielczość jest niska, przyczyną mogą być problemy z przepustowością łącza, które ograniczają strumień Netflix. Aby zwiększyć jakość połączenia z Internetem, spróbuj poniższych rozwiązań:

  1. Podłącz telewizor 4K lub odtwarzacz multimedialny 4K Ultra HD do sieci przy użyciu kabla.
  2. Jeśli w tej samej sieci są używane inne urządzenia, chwilowo je wyłącz lub wstrzymaj ich połączenie z Internetem, aby sprawdzić, czy poprawi się jakość transmisji strumieniowej Netflix.

  Jeśli pomimo wykonania powyższych czynności problem nie ustąpi, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać dalsze porady dotyczące poprawy jakości połączenia z Internetem.