Identyfikator artykułu : 00144256 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2019Drukowanie

W niektórych materiałach 3D występują podwójne obrazy, zarysy, cienie lub poświata wokół obiektu

  Na jakość obrazu 3D może wpływać szereg czynników. Należą do nich sygnał źródłowy i sposób podłączenia do telewizora. Kolejnymi czynnikami są ustawienia telewizora, bardzo niska temperatura w pomieszczeniu, światło słoneczne i oświetlenie pomieszczenia oraz problemy z łącznością ze źródłem sygnału.

  WAŻNE: Jakość odbieranego programu 3D może być kontrolowana przez jego dostawcę. Niektórzy dostawcy treści starannie sprawdzają filmy 3D i w razie stwierdzenia wad obrazu przeprowadzają retusz. Nie możemy zagwarantować, że wszyscy dostawcy treści będą zapewniać jednakową jakość obrazu we wszystkich programach 3D. Metody używane przez dostawcę usługi do ponownej kompresji i modyfikacji materiału 3D na potrzeby jego rozpowszechniania mogą skutkować powstawaniem niepotrzebnych obwódek lub podwójnych obrazów.

  Rozwiązywanie problemów z jakością obrazu 3D i utraty synchronizacji między okularami 3D a telewizorem opisano poniżej. Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić stan obrazu 3D. 

  UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej poniżej konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z telewizorem.

  1. Stabilizacja działania telewizora i podłączonego urządzenia następuje po kilku minutach od uruchomienia. Zaczekaj kilka minut na synchronizację urządzeń i pojawienie się poprawnego obrazu 3D.
  2. Dostosuj rozdzielczość wyjściową urządzenia źródłowego do formatu oglądanego obrazu 3D: 1080i, 1080p lub 720p.
  3. Aby uzyskać prawidłową głębię 3D i uniknąć efektu podwójnego obrazu, nie należy przechylać głowy; oczy powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie poziomej, tak samo jak telewizor. Światło widzialne pochodzące z obrazu na telewizorze jest spolaryzowane. Okulary 3D z przesłoną wykorzystują to spolaryzowane światło z telewizora do wytworzenia efektu 3D. Uzyskiwany efekt 3D jest najlepszy, gdy głowa i oczy nie są przechylone i znajdują się jak najbliżej poziomej osi symetrii ekranu. Więcej o zaleceniach dotyczących miejsca i pozycji przy oglądaniu materiałów 3D .
  4. W przypadku modeli z aktywnymi okularami 3D należy zmienić ustawienie Jasność okularów 3D na „Mała”. Ustawienie Jasność okularów 3D jest dostępne przy użyciu przycisku ACTION MENU lub menu Opcje. Ustawienie Jasność okularów 3D steruje jasnością obrazu widzianego przez okulary 3D poprzez regulację przesłony w okularach 3D oraz jasności podświetlenia panelu.

   UWAGA: Ustawienie to nie zapewni zasadniczej poprawy jakości obrazu, gdy widz ma przechyloną głowę. Służy ono tylko do dokładniejszego korygowania obrazu, gdy głowa i oczy nie są przechylone, jak we wcześniejszym opisie.