Identyfikator artykułu : 00144263 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jakie są zalecenia dotyczące miejsca lub pozycji przy oglądaniu materiałów 3D?

  W uzyskaniu optymalnych warunków oglądania materiałów 3D pomoże stosowanie się do następujących zaleceń:

  • Usiądź bezpośrednio na wprost ekranu telewizora, w odległości będącej mniej więcej trzykrotnością wysokości ekranu.
  • Usiądź przodem do ekranu telewizora, tak aby okulary 3D były możliwie równoległe do płaszczyzny ekranu telewizora. Przechylanie głowy podczas patrzenia na ekran telewizora może skutkować podwójnym obrazem.

  Poniżej zamieszczono diagram przedstawiający strefę, w której można oglądać obraz na telewizorze Sony z wbudowanym nadajnikiem 3D oraz telewizorze 3D ready z opcjonalnym nadajnikiem.

  Zasięg łączności nadajnika synchronizującego 3D i okularów
  Przymocuj nadajnik synchronizujący 3D z przodu telewizora i zadbaj, aby między nadajnikiem synchronizującym 3D a okularami 3D nie było żadnych przeszkód.

   Widok z góry

   Widok z boku

    Kąt widzenia
   Nadajnik 3D Telewizor z wbudowanym nadajnikiem
  Nadajnik znajduje się w prawym dolnym rogu telewizora. Upewnij się, że między nadajnikiem a okularami 3D nie ma żadnych przeszkód.