Identyfikator artykułu : 00154822 / Ostatnia modyfikacja : 21.08.2018Drukowanie

W dynamicznych scenach pojawiają się rozmyte obrazy lub powidoki

  W zależności od sceny mogą pojawić się problemy z rozmytym obrazem lub powidokiem.
  Aby zwiększyć ostrość obrazu, wybierz dla opcji Random noise reduction (Redukcja zakłóceń przypadkowych) ustawienie Low (Niska) lub Off (Wyłączona), wykonując następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2. Wybierz opcję Picture (Obraz) w kategorii Display & Sound (Obraz i dźwięk).
  3. Wybierz opcję Advanced settings (Ustawienia zaawansowane).
  4. Wybierz opcję Clarity (Wyrazistość).
  5. Wybierz opcję Random noise reduction (Redukcja zakłóceń przypadkowych).
  6. Wybierz opcję Low (Niska) lub Off (Wyłączona).