Identyfikator artykułu : 00092101 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Brak lub niski poziom dźwięku z telewizora po podłączeniu bezprzewodowego głośnika niskotonowego.

  WAŻNE: To rozwiązanie ma zastosowanie tylko w przypadku korzystania z bezprzewodowego głośnika niskotonowego SWF-BR100 i kompatybilnego telewizora Sony®.

  Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie, więc należy sprawdzić, czy dźwięk nadal nie wydobywa się z głośnika niskotonowego przed przystąpieniem do kolejnego kroku.

  UWAGA: Przed wykonaniem następujących czynności należy sprawdzić, czy w telewizorze zainstalowano najnowszą aktualizację oprogramowania systemowego. Aktualizacji można dokonać bezposrednio przez Internet lub ręcznie w przypadku, gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu.

  1. Sprawdzić, czy kabel audio jest podłączony do bezprzewodowego nadajnika/odbiornika, a telewizor w sposób prawidłowy i bezpieczny.
   Połączenie za pomocą kabla audio
  2. Sprawdzić, czy dla ustawienia odtwarzania w telewizorze ustawiono opcję Subwoofer [Głośnik niskotonowy].
   1. Na dostarczonym pilocie nacisnąć przycisk HOME [Strona główna].
   2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
   3. Wybrać opcję Sound [Dźwięk].
   4. Wybrać opcję Headphone/Audio Out [Wyjście słuchawkowe/audio].
   5. Wybrać opcję Subwoofer [Głośnik niskotonowy].
  3. Sprawdzić, czy poziom głośności telewizora nie jest wyciszony i ustawiono ją na poziomie słyszalnym.
  4. Ustawić opcję Subwoofer Level [Poziom głośności głośnika niskotonowego] lub Cut Off Frequency [Częstotliwość odcięcia głośnika niskotonowego].
   1. Na dostarczonym pilocie nacisnąć przycisk HOME [Strona główna].
   2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
   3. Wybrać opcję Sound [Dźwięk].
   4. Wybrać opcję Wireless Subwoofer [Bezprzewodowy głośnik niskotonowy].
   5. Wybrać opcję Subwoofer level [Poziom głośności głośnika niskotonowego] lub Cut Off Frequency [Częstotliwość odcięcia głośnika niskotonowego] i odpowiednio dostosować ustawienie.
  5. Dla ustawienia Sound Booster [Wzmacniacz dźwięku] wybrać opcję ON [Wł.].
   1. Na dostarczonym pilocie nacisnąć przycisk HOME [Strona główna].
   2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
   3. Wybrać opcję Sound [Dźwięk].
   4. Wybrać opcję Sound Booster [Wzmacniacz dźwięku].
   5. Wybrać ustawienie ON [Wł.].
  6. Sprawdzić stan kontrolki zasilania na głośniku niskotonowym.
   Kontrolka
    
   • Jeśli kontrolka jest wyłączona:
    1. Należy sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony w sposób bezpieczny.
    2. Włączyć głośnik niskotonowy, naciskając przycisk zasilania na głośniku niskotonowym.
   • Jeśli kontrolka zaświeci kolorem czerwonym:
    1. Zbliżyć głośnik niskotonowy do telewizora.
    2. Sprawdzić, czy głośnik niskotonowy nie znajduje się w metalowej szafie lub w pobliżu przedmiotu, który może powodować zakłócenie.
    3. Sprawdzić, czy bezprzewodowy nadajnik/odbiornik jest podłączony w sposób prawidłowy.
    4. Sprawdzić, czy dla ustawienia zasilania bezprzewodowego głośnika niskotonowego wybrano opcję On [Wł.] w menu telewizora.
   • Jeśli kontrolka pulsuje w kolorze zielonym, żółtym lub powoli zaczyna świecić kolorem czerwonym:
    1. Skonfigurować ustawienia funkcji Secure Link.
     UWAGA: Następujące czynności należy przeprowadzić w ciągu dwóch minut.
     1. Nacisnąć przycisk SECURE na bezprzewodowym nadajniku/odbiorniku. Dioda LED zaświeci kolorem żółtym.
      Przycisk Secure
     2. Nacisnąć przycisk SECURE znajdujący się w tylnej części głośnika niskotonowego. Dioda LED będzie pulsować w kolorze żółtym.
     3. Obie diody LED będą nieprzerwanie świecić kolorem żółtym i wydobędzie się niski ton na potwierdzenie, że skonfigurowano ustawienia funkcji Secure Link.
    2. Jeśli nadal nie słychać dźwięku, należy umieścić głośnik niskotonowy bliżej telewizora, zanim kontrolka nie zaświeci kolorem zielonym lub żółtym.
   • Jeśli kontrolka pulsuje w kolorze czerwonym:
    1. Wyłączyć głośnik niskotonowy i sprawdzić, czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych.
     szczeliny wentylacyjne
    2. Pulsujący kolor czerwony może oznaczać, że poziom dźwięku jest zbyt wysoki. Obniżyć poziom dźwięku telewizora.